Nieuws

NBA-bestuur spreekt met reguliere vergunninghouders over examenfraude

Tijdens een voor hen georganiseerd vragenuur hebben vertegenwoordigers van regulier vergunninghoudende accountantskantoren met het NBA-bestuur gesproken over de brief van de NBA over examenfraude, die enkele weken geleden is verzonden.

In die brief riep de NBA deze kantoren op onderzoek te doen, als het vermoeden bestaat dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden rondom de verplichte kennistoets.

NBA-voorzitter Kris Douma gaf aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van examenfraude, maar benadrukte met een verwijzing naar Limperg dat het vertrouwen in de sector niet ter discussie hoort te staan. 

“Dat vertrouwen moeten we bewaken en overal waar mogelijk ook versterken,” hield Douma de kantoren voor. “Wij proberen jullie te helpen in je kwaliteitsmanagement. We doen dat in drie stappen. Wij signaleren het issue en wijzen op de risico’s. Wij leggen het beleid uit en bieden aan om te helpen. En als er iets mis is gegaan, dan bespreken we graag met jullie hoe dat moet worden opgevolgd.”

Prikkels

Deelnemers aan het vragenuur hadden verschillende vragen over de brief en de te volgen procedure. Zo werd gevraagd of het niet veel te makkelijk is gemaakt om te frauderen en of er geen prikkels in het systeem zitten die fraude in de hand werken; bijvoorbeeld dat een toets een voorwaarde is voor interne promotie.

Het doel van examineren is het verifiëren van opgedane kennis, aldus het antwoord vanuit de NBA. De wijze waarop wordt geëxamineerd bevat in zichzelf geen prikkel om te frauderen. Dat andere systemen een motief zouden kunnen opleveren voor het frauderen bij het afleggen van een examen, moet daar los van worden gezien.

Ook waren er vragen over wat nu precies van de kantoren wordt verwacht. Douma gaf aan dat onderzoek alleen nodig is bij een vermoeden van examenfraude. “Je mag natuurlijk niet zomaar in e-mailboxen van medewerkers gaan neuzen.”

Q&A

Ook als er geen vermoedens van examenfraude zijn, of als nader onderzoek niets oplevert, wordt een kort bericht aan de NBA zeer op prijs gesteld, gaf Douma aan. Dat kan via de mailbox directiesecretariaat@nba.nl

Afgesproken is dat de NBA een uitgebreide Q&A op haar website publiceert. Daar kunnen alle kantoren informatie hierover vinden, ook als zij niet bij het vragenuur aanwezig waren.

Q&A NBA inzake examenfraude

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.