Nieuws

NBA vraagt ook reguliere vergunninghouders om examenfraude te onderzoeken

In een brief aan alle reguliere vergunninghouders met meer dan drie externe accountants, roept de NBA deze accountantskantoren op ook intern onderzoek te doen naar examenfraude. Eerder stelde toezichthouder AFM die vraag alleen aan de zes Nederlandse oob-accountantsorganisaties.

De beroepsorganisatie geeft aan goed te begrijpen dat alle berichtgeving over examenfraude ook impact heeft op middelgrote en kleinere kantoren. "Per slot van rekening is het accountantsberoep hierdoor negatief in het nieuws."

Volgens de NBA is er "vooralsnog geen reden om aan te nemen dat er zich binnen uw organisatie ook gevallen van examenfraude hebben voorgedaan. Niettemin verzoeken wij u, in het kader van de zelfhygiëne waarmee wij gezamenlijk het vertrouwen in de sector willen herstellen, uzelf te richten op maatregelen die moeten voorkomen dat examenfraude zich binnen uw accountantsorganisatie voor kan doen."

Specifiek gaat het volgens de NBA om het ongeoorloofd delen van vragen en antwoorden bij toetsen die door partners en medewerkers moeten worden afgelegd.

Matrix

In de brief doet de NBA ook voorstellen over de wijze waarop de kantoren examenfraude kunnen voorkomen. In overleg met de zes oob-kantoren is een matrix opgesteld, waarin de verschillende verschijningsvormen van examenfraude worden weergegeven.

De matrix bevat een (veralgemeniseerde) weergave van de hiërarchische niveaus waarop examenfraude zich kan hebben voorgedaan. De reguliere vergunninghouders kunnen diezelfde matrix gebruiken voor hun onderzoek. Het gaat om circa honderd kantoren met meer dan drie accountants. 

Tuchtrecht

Eind februari heeft de NBA de zes oob-kantoren al laten weten tuchtrechtelijke klachten te overwegen tegen ernstige gevallen. De eerdere brief aan die zes kantoren wordt nu ook door de NBA gepubliceerd.

"Wij begrijpen het als kantoren terughoudend zijn, wanneer wij als NBA zeggen dat tuchtrechtelijke opvolging nodig is. Ze hebben de neiging om dit zelf op te lossen", aldus NBA-voorzitter Kris Douma. "Wij moeten echter aan de samenleving laten zien dat de sector bereid is tot en beschikt over een  gezond zelfreinigend vermogen. Examenfraude raakt de kern van het vak: vertrouwen in het maatschappelijk verkeer. Het is een schending van de gedragsregels en beroepseed en kan niet zonder tuchtrechtelijke opvolging."

Douma geeft aan zich in eerste instantie te willen richten op de ernstigste gevallen. Bij de oob-kantoren worden de betreffende dossiers opgevraagd. In een eerder interview op Accountant.nl gaf de NBA-voorzitter aan "geen heksenjacht" te willen voeren, maar wel nadrukkelijk een rol voor de NBA te zien. "Wij gaan niet over de veroordeling - dat is aan de Accountantskamer - maar we zullen wel zaken aanspannen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.