Nieuws

NBA: Let op bij aanslagen box 3-spaarders

De NBA overlegt binnenkort met het ministerie van Financiën over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad, om onnodige bezwaarschriften te voorkomen. Tegelijk roept de beroepsorganisatie leden op om waar nodig box 3-spaarders te wijzen op het tijdig bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting over 2023.

Dat meldt de NBA op de eigen site, in reactie op de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake de vermogensrendementsheffing.

De Belastingdienst legt belastingplichtigen met alleen banktegoeden in box 3 ('box 3-spaarders') definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2023 geautomatiseerd op. Daarbij wordt uitgegaan van een forfaitair rendementspercentage over de tegoeden per 1 januari 2023 van 0,92 procent. Gezien de uitspraak van de Hoge Raad kan deze heffing te hoog zijn, als het werkelijk genoten rendement over 2023 lager is geweest.

Tijdig bezwaar maken

Diverse belangen- en koepelorganisaties, waaronder de NBA, overleggen binnenkort met de staatssecretaris van Financiën om te voorkomen dat voor deze belastingplichtigen individueel bezwaar moet worden aangetekend, wat potentieel kan leiden tot een enorme hoeveelheid (papieren) bezwaarschriften.

Op 3 mei 2024 is de Belastingdienst gestart met het massaal opleggen van IB-aanslagen. Het kan dus nodig zijn om voor 14 juni 2024 (binnen de zeswekentermijn) bezwaar aan te tekenen. Check deze aanslagen en teken waar nodig tijdig bezwaar aan namens uw cliënten, aldus de NBA.

Bezwaar aantekenen heeft alleen zin als daadwerkelijk box 3-heffing is verschuldigd en als het fiscale belang groot genoeg is, benadrukt de beroepsorganisatie.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.