Nieuws

FIU organiseert kennissessie over derdenbetalingen

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland organiseerde recent een kennissessie voor accountants, waarin werd ingegaan op het begrip 'derdenbetalingen'. Daarbij werd onder meer gekeken naar risico’s voor klanten van accountants bij betalingen en naar de rol van de accountant zelf.

FIU-Nederland organiseerde de sessie samen met Moore DRV en het Combiteam van de FIOD en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de Politie. Dit 'Combiteam FIOD/Politie' is als samenwerkingsverband gespecialiseerd in de vermogensgerichte en systeemgerichte aanpak van de zwaar georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Risico

Uit de kennissessie bleek dat afnemers van goederen of diensten soms redenen hebben om met derdenbetalingen te werken. Daarbij levert een leverancier goederen of diensten aan een onderneming, maar wordt betaald door een andere partij.

Duidelijk werd dat je als leverancier via derdenbetalingen een aanzienlijk risico loopt om witwassen te faciliteren of mee te werken aan sanctieomzeiling. De daadwerkelijke afnemer kan immers buiten beeld worden gehouden, of de herkomst van geld kan worden verhuld. Alertheid is dus van groot belang, aldus FIU-Nederland.

Vanuit het Combiteam FIOD/Politie werden kenmerken van derdenbetalingen besproken die zij in strafrechtelijke onderzoeken tegenkomen, zoals afwijkende factuurnummers, het betalen van één factuur door meerdere partijen, of betaling door een partij uit een hele andere branche.

Accountant

De deelnemende accountants noemden tijdens de sessie een aantal controlemaatregelen die zij vanuit hun poortwachtersrol kunnen inzetten rondom derdenbetalingen. Zoals de controle van de geld-/goederenbeweging, de controle van onderliggende facturen en leveringsdocumenten en het verifiëren van de reden van derdenbetalingen, bijvoorbeeld via openbare bronnen.

Tegelijk kan het lastig blijven om de daadwerkelijke herkomst van geld te kunnen achterhalen. Conclusie van de sessie was daarom dat het ontbreken van goed inzicht een duidelijk witwasrisico is en dus vaak reden om over te gaan tot het melden van een ongebruikelijke transactie. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.