Opinie

Stille nacht…

Marco, is het nog wel leuk om accountant te zijn? Deze vraag werd mij laatst gesteld. Ik betrapte mij erop dat ik over het antwoord moest nadenken.

Het onweert in accountantsland. De bliksem is nog niet ingeslagen.

Onlangs verscheen het rapport van het Adviescollege Beroepsregelementering over de belemmeringen van regels in de dagelijkse praktijk. Veel accountants hebben kritiek op de omvang en complexiteit van de huidige regelgeving. Vooral in de mkb-praktijk ondervindt men hinder van deze regels. Zeker nu de klant steeds meer beslist op prijs.

Op Europees niveau wil men een algeheel verbod op controle en advies. Goed voor de onafhankelijkheid, slecht voor de portemonnee en de werksatisfactie van de controlerend accountant.

De NBA werkt aan een beroepsbreed programma om de professioneel-kritische houding van de accountant te bevorderen.

Met zijn allen in 2012 naar de PE-cursus om uw professionele houding eens bij te schaven.

Initiatieven ook op ander gebied. Bent u volledig op de hoogte van de COS? U weet wel de beroepsregels waaraan u gehouden bent. Nee? Dan snel naar www.kendecos.nl. Een website voor accountants die op dit terrein kennis te kort komen. Het accountantsberoep staat midden in de belangstelling.

In tijden van crisis zou je toch mogen verwachten dat meer accountants actief zouden moeten deelnemen aan publieke debatten of zouden optreden in media? Buiten een handjevol ‘bekenden' blijft het rustig.
Schijnbaar is het niet des accountants om zich actief te mengen in discussies over de vraag of accountants de kredietcrisis niet hadden moeten zien aankomen. Als vertrouwenspersoon verwacht uw maatschappelijk verkeer echter méér dan het dichtvinken van de jaarrekening.

Huidige discussies spitsen zich toe op onafhankelijkheid. De volgende vraag die de maatschappij wellicht gaat stellen is of het deskundigheidsniveau wel voldoende is van de accountant.

Deskundigheid begint echter bij de wortel. Goed onderwijs. De vraag is of het huidige opleidingsniveau wel de behoeften van het maatschappelijk verkeer kan bevredigen. IT-kennis, fiscale kennis, strategische begeleiding en communicatieve vaardigheden; een aantal zaken die op dit moment onvoldoende verankerd zijn binnen de opleidingen tot AA en RA.

Misschien is het ook wel iets te veel gevraagd van u. Als accountant vindt u het misschien allemaal wel prima. Als de productiviteit maar klopt. Morgen is weer een dag. De jaarrekening voorzien van uw handtekening als visitekaartje.
De gemiddelde mkb-ondernemer en aandeelhouder heeft echter steeds minder met uw product en verlangt werken in de actualiteit ondersteund met real-time audits, actuele kennis van branche en (IT-)processen en inzicht in fiscaliteit. Het begrijpelijk overbrengen van kennis, actieve betrokkenheid en direct inspelen op wijzigingen in wet- en regelgeving. Daar gaat het om.

Met de kersttijd en het nieuwe jaar voor de deur een mooie periode om eens te overpeinzen hoe u optimaal de behoeftes gaat bevredigen van uw klant in het nieuwe jaar.

Uw klant bepaalt uw toekomst. Beeldvorming is daarbij bepalend. Al dan niet terecht.

Vertel hem of haar in elk geval niet dat u de cursus over een professioneel kritische houding gaat volgen in 2012. Fijne feestdagen en een inspirerend 2012.

Deze bijdrage is ook als column geplaatst in het decembernummer van Accountant.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Marco Moling (1972) is eigenaar van Accountax Accountants & Bedrijfsadviseurs. Hij is daarnaast voorzitter van de Novaa.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.