Regeldruk

Voorbeeld uit ledenenquête Regeldruk: cliëntacceptatie

"Ook last van regeldruk? Help mee!" Met die oproep werden alle NBA-leden begin dit jaar uitgenodigd om mee te doen aan een enquête over dit onderwerp. De uitkomsten hiervan leveren bruikbare input op én ruim 430 voorbeelden. Het onderwerp cliëntacceptatie kwam meerdere keren terug; in dit artikel enkele reacties.

Zowel uit het NBA-cultuuronderzoek als uit het recente ledenonderzoek en de rondetafels van vorig jaar 'Visie op kleinere mkb-praktijken' blijkt dat veel leden nogal wat regelgeving als onnodig belastend ervaren. Ook de faculties vragen aandacht voor het onderwerp. Het NBA-bestuur heeft daarom voor 2024 het thema 'Regelverbetering' toegevoegd aan de strategische programma's.

Het streven van het programma Regelverbetering is om te bepalen op welke manier zaken handiger of logischer kunnen. Dat kan bijvoorbeeld binnen het eigen regelgevend proces van de NBA worden vormgegeven, maar kan ook worden opgepakt door betere of andere communicatie of door bijvoorbeeld aspecten van overheidsregelgeving te agenderen in overleggen met externe partijen (zoals gemeenten of ministeries).

Tijdens de eerste NBA-verenigingsconferentie op 10 juni, voorafgaand aan de ledenvergadering, gaan leden live met elkaar in gesprek over concrete voorbeelden van regelgeving die voor verbetering vatbaar zijn. In de aanloop naar deze sessie kan de gedachtewisseling hier al starten, via reacties op dit artikel.

Reacties over cliëntacceptatie

Door meerdere respondenten is het onderwerp cliëntacceptatie en -continuering aangekaart. In de enquête werd ook gevraagd: "Kun je kort aangeven waarom je die als onnodig belastend ervaart?" Enkele reacties op die vraag worden hieronder weergegeven

"Onnodig veel vastleggingen"

"Het kost veel tijd en geld om al je opdrachtgevers te screenen. Zodra je besluit dit in eigen beheer te doen, lijkt het al snel onvoldoende. Veelal komt men niet verder dan de organisatie en persoon te 'googlen'. Wij hebben besloten dit extern te laten uitvoeren om aan de eisen te voldoen. Dit kost ons ongeveer € 12.500. Hier geldt hetzelfde als hetgeen opgemerkt is bij het opstellen van een SIRA (Systematische Integriteitsrisico Analyse). Veel opdrachtgevers zijn al jaren een relatie van kantoor en zijn bekend. Het lijkt dan erg zwaar om deze organisaties/personen te onderwerpen aan een dergelijke screening."

"We dienen uitgebreide lijsten in te vullen die voor 999 van de 1000 personen allemaal tot hetzelfde resultaat leiden."

"We zijn met meer partijen allemaal hetzelfde aan het doen (banken, notarissen, advocaten). Waarom allemaal hetzelfde doen? (…) Op deze manier boet 99,98% voor de wandaden van 0,02% en wordt op die manier opgezadeld met enorme kosten."

"In onze mkb-praktijk is het aantal klanten beperkt en zijn de klanten veelal al jaren klant. Men kent de klanten en dan lijkt het overdadig om een SIRA op te stellen. Het opstellen kost erg veel tijd en is over het algemeen een document dat niet echt leeft binnen de organisaties. Het wordt opgesteld omdat het verplicht is. Bovendien denk ik dat een weldenkend accountant alert genoeg is om integriteitsrisico's op te merken en dergelijke signalen te herkennen en dit over te brengen op collega's en assistenten."

Voorstellen voor verbetering cliëntacceptatie

De vervolgvraag luidde: "Wat zou er aan de bepaling/regeling moeten veranderen (wijziging, afschaffen, beter toelichten) en hoe kan dit (praktisch uitvoerbaar) concreet vorm worden gegeven in jouw visie?" Enkele suggesties die werden gedaan:

"Beperken/afschaffen voor mkb kantoren."

"De meeste PEP's zijn al bekend en toezicht hierop zou uit de overheid moeten komen."

"De toets versimpelen."

"Het zou beter zijn om een verplichte cursus te laten volgen op dit aspect (SIRA) en dan kantoorbreed. Daarin zou dit onderdeel meegenomen kunnen worden."

"Eén partij aanwijzen. In dit geval zouden dit m.i. de banken moeten zijn."

Praat mee

Leden die zich kunnen vinden in de reacties en suggesties voor regelverbetering op dit onderwerp, of andere ideeën hebben, kunnen reageren op dit artikel.

Ook kunnen zij hun ervaringen delen tijdens de NBA-verenigingsconferentie op maandag 10 juni aanstaande.

NBA-verenigingsconferentie

De NBA-verenigingsconferentie maakt onderdeel uit van het programma Levendige beroepsorganisatie. Met dit programma wil de NBA meer ruimte bieden voor eigen initiatief vanuit leden, inzetten op een grotere betrokkenheid bij bestuur en beleid en investeren in meer ontmoeting en debat.

Meer informatie en aanmelden: NBA-verenigingsconferentie (NBA-site).

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.