Business & Management

Faculty Business & Management: 'We gaan samen dingen uitvinden'

Duiden van huidige ontwikkelingen, richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en aangeven hoe je deze kennis in de praktijk professioneel toepast. Dat zijn de drie kerntaken waarmee de nieuwe faculties aan het werk gaan. Wat zijn de plannen? In vier interviews geven de voorzitters een kijkje in de kraamkamer. Dit keer Coen Reinders, voorzitter faculty Business & Management.

Peter Steeman

Coen Reinders (1964) was al langer actief binnen het bestuur van de ledengroep Accountants in Business (AiB). Hij is cfo bij het Nationaal Restauratiefonds en sinds april voorzitter van de nieuwe faculty Business & Management.

Waarom ben je deze uitdaging aangegaan?
"Om invulling te geven aan de ontwikkeling van het beroep. We hebben als beroepsgroep veel te bieden aan bedrijven, maar ook aan de maatschappij. Hiervoor was ik al betrokken bij de NBA als bestuurslid van de ledengroep AiB. De nieuwe opzet met faculties stelt ons in staat kennis op een structurele wijze aan te dragen waarvan alle accountants profiteren. Daarnaast is het starten van faculties een mooi avontuur. We zijn het eerste bestuur. We gaan samen dingen uitvinden. Pionieren. Het is geen gespreid bedje. Dat vind ik interessant."

CoenReinders2_900x590.jpg

Wat is de ambitie van de faculty?
"We willen een platform zijn dat een wegwijsfunctie biedt voor alle accountants die zich bezig houden met strategie en leiderschap. Strategie kan zowel gaan over ontwikkeling als implementatie. Dat begint met de strategieformulering. Als cfo wil je mede bepalen wat belangrijk is voor je bedrijf. Ben je een controller, dan gaat het veel meer over de implementatie ervan. We willen de aanwezige kennis van de NBA en andere partijen in de juiste samenhang en kwaliteit beschikbaar maken, ongeacht of je accountant in de publieke of private sector bent.

'Het is geen gespreid bedje. Dat vind ik interessant.'

Daarnaast hechten we aan een integrale benadering. In ieder deel van de keten is een ander soort accountant werkzaam. Als faculty kijk je naar de hele keten. Een onderwerp als duurzaamheid kunnen we als Business & Management prima oppakken maar het heeft pas echt impact als alle faculties dat doen. Waarbij iedere faculty een ander aspect van duurzaamheid belicht. Op die manier versterk je elkaar. Neem bijvoorbeeld CO2-reporting. Dat gaat over het rapporteren, het controleren en een opinie geven over die cijfers, maar ook over de betrouwbaarheid ervan. Daar kunnen we als faculty Business & Management aan bijdragen.

Ik spreek uit eigen ervaring. Toen ik directeur Finance & Control bij Schiphol Group was, wilden we voor het eerst over onze duurzaamheid rapporteren. In eerste instantie werd begonnen met het uitvragen van informatie aan de desbetreffende afdelingen. Dat was een grote ramp. De mensen die de informatie moesten aanleveren waren geen financials. Die rapporteerden allemaal anders en dachten niet aan juistheid, volledigheid en vergelijken met een norm. Na een tijdje werd besloten om Finance & Control hiervoor verantwoordelijk te maken. Die zorgden dat er definities kwamen, rapportages en een verantwoordingsstructuur waardoor de informatie betrouwbaar werd."

CoenReinders_900x590.jpg

Wat is er sinds de aankondiging van de faculty gebeurd?
"Een belangrijke eerste stap was de bemensing van het bestuur. We wilden alle werkvelden vertegenwoordigd hebben. Dat zie je terug in de samenstelling. De bestuursleden zijn afkomstig uit drie verschillende ledengroepen: LAIB, LOA en LIO. Er zitten ook accountants van mkb-kantoren bij. Daarnaast hebben we twee niet-accountants in het bestuur: een hoogleraar datascience en een organisatieadviseur. Ze zijn vertrouwd met de accountantswereld en combineren dat met een brede externe blik. We hebben aanvankelijk veel gediscussieerd. Wie zijn we en wat willen we zijn? Soms steekt in die fase de oude ledengroepgedachte de kop op, ook bij mij. Namelijk dat je voor een specifieke groep accountants opkomt. Maar strategie en leiderschap is voor alle accountants relevant. Strategie betekent dat je keuzes maakt die meerwaarde moeten opleveren. Leiderschap geeft aan dat je het initiatief moet nemen om ze te realiseren."

'Strategie en leiderschap is voor alle accountants relevant.'

Hoe lastig is het dat de faculties van start gaan terwijl de ledengroepen nog actief zijn?
"Aan de ene kant is dat fijn. Zeker op de korte termijn, want we hebben nog genoeg dingen uit te zoeken. We moeten er voor zorgen dat dubbel werk voorkomen wordt of activiteiten van ledengroepen tussen wal en schip belanden. Dat vraagt om een goede afstemming en de ledengroepbesturen dragen hier actief aan bij. Tegelijkertijd moeten we waken voor onduidelijkheid; leden moeten weten waar ze voor hun kennisontwikkeling terecht kunnen. Het is belangrijk dat wij als faculties meer en sneller op de voorgrond treden. Daar werken we hard aan."

Hoe zorg je dat de faculty iets toevoegt aan alles wat er de afgelopen jaren al is ontwikkeld?
"Daarvoor moeten we ten eerste op zoek naar blinde vlekken. Die onderwerpen waar we als beroepsgroep onvoldoende aandacht voor hebben. Hoe maak je een blinde vlek zichtbaar? Daarvoor moet je breed kennis uitwisselen met anderen, binnen en buiten je beroepsgroep. Om die reden hebben we er als faculty ook bewust voor gekozen niet-accountants in het bestuur te benoemen. Door breed te kijken kom je er achter in welke richting de beroepsgroep zich ontwikkelt en hoe zich dat verhoudt tot maatschappelijke ontwikkelingen.

'Het belangrijkste is op dit moment invulling geven aan de gezamenlijke thema's vanuit de vier faculties.'

Cultuur is zo'n blinde vlek. Welke aspecten versterken bijvoorbeeld de interne beheersomgeving en welke halen die interne beheersomgeving onderuit? Een externe accountant rapporteert daar steeds vaker over, maar in een interne rapportage komt het zelden aan bod. Het gaat over de informele regels. Werken mensen goed samen? Is er sprake van haantjesgedrag? Dat zorgt voor andere risico's in de organisatie. Duurzaamheid is een andere blinde vlek. Als je vraagt of het belangrijk is, zegt iedereen ja. Maar als je aan vakgenoten vraagt hoe ze hieraan bijdragen binnen de strategie van het bedrijf, zijn er maar weinig die daar antwoord op kunnen geven. In 2023 moeten alle beursgenoteerde bedrijven rapporteren over de effecten van hun activiteiten op het milieu. Daar hoor je nog te weinig organisaties over. En het zou mooi zijn als organisaties voor wie de regels nog niet gelden er ook mee aan de slag gaan. Als faculty kunnen we die bewustwording aanwakkeren met rondetafelgesprekken, eigen publicaties maar ook onderzoek, bijvoorbeeld uitgevoerd door een universiteit of hogeschool."

Wie zit er in het bestuur?

De faculty Business Management bestaat naast voorzitter Coen Reinders (cfo bij Nationaal Restauratiefonds en bestuurslid AiB) uit Ruud Wetzels (professor datascience bij Nyenrode Business Universiteit en director Data Analytics bij PwC), Ali Ahrouch (directeur-bestuurder bij onderwijsinstelling ISNO Yunus Emre en bestuurslid LIO), Daniëlle Hofboer (bestuursbureau pensioenfonds PFZW), Antoinette Dijkhuizen (eigenaar 4you Accountancy en bestuurslid LOA) en Radboud de Groot (zelfstandig adviseur strategische-innovatie en –implementatie). Facultymanager is Jaap Wassink (NBA).

Wat gaan leden merken van de faculty?
"Ze gaan merken dat er een plek is waar ze makkelijk kennis en inzichten opdoen. Ik hoop dat we strategische thema's met eigen communities gaan versterken en enthousiasmeren. Niet alleen bestaande, maar ook nieuwe strategische thema's. Het belangrijkste is op dit moment invulling geven aan de gezamenlijke thema's vanuit de vier faculties. Dan gaat het over duurzaamheid, continuïteit, digitalisering, fraude en mkb. Wat zien we als rode draad? Audit quality indicators lijken misschien vooral het domein van de faculty Audit & Assurance, maar het is minstens zo relevant voor de faculty Business & Management. Als we daar gezamenlijk mee aan de slag gaan weet ik zeker dat het eindresultaat veel meer impact heeft.

We kunnen zo gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van een audit. Wat zijn die interne indicatoren? Welke strategische keuzes maak je en hoe gaan we ze meten? Hoe strakker het intern geregeld is hoe meer profijt een controlerend accountant daarvan heeft."

Vier faculties

Met de oprichting van faculties wil de NBA leden en belanghebbenden verbinden op inhoud en werken aan de kennisontwikkeling in het accountantsberoep. Binnen vier faculties wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het beroep op (middel)lange termijn:

- Ethiek, Cultuur & Gedrag
- Business & Management
- Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden
- Audit & Assurance

In 2020 zijn voor de opzet van de faculties diverse pilots gehouden. In 2021 en 2022 wordt door de facultybesturen het fundament gelegd en gewerkt aan een roadmap. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl.

Peter Steeman is tekstschrijver en eigenaar van bureau Tweetekst.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.