Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden

Faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden: 'De zorgen die leven onder onze leden zijn de projecten die we moeten oppakken'

Duiden van huidige ontwikkelingen, richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en aangeven hoe je deze kennis in de praktijk professioneel toepast. Dat zijn de drie kerntaken waarmee de nieuwe faculties aan het werk gaan. Wat zijn de plannen? In vier interviews geven de voorzitters een kijkje in de kraamkamer. Dit keer Dirk ter Harmsel, voorzitter van de faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden.

Peter Steeman

Dirk ter Harmsel is directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs. Binnen de NBA vervulde hij al diverse functies. Zo was hij voorzitter van de Ledengroep Openbaar Accountants (LOA) en van 2013 tot medio 2015 plaatsvervangend voorzitter van de NBA. 

DirkterHarmsel1_900x590.jpg

Waarom ben je deze uitdaging aangegaan?
"Dat begint met ambitie. Ik ben sinds 1984 accountant en mijn ambitie is door de jaren heen altijd geweest om te kijken wat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van ons beroep. Daar denk ik graag over mee. Hoe blijven we als accountant relevant? En hoe blijft het beroep voor de leden interessant? Als NBA zetten we de lijnen uit. We denken na over de richting waarin het beroep zich moet ontwikkelen en bereiden de leden daarop voor. Dat is ook wat we als faculties gaan doen. Wat is er nodig om te zorgen dat we er toe doen? We willen als faculty het beroep vooruit helpen. De faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden concentreert zich op de registrerende functie van de accountant. De accountant die bij een bedrijf in dienst is als controller of financieel directeur en de verantwoordelijkheid heeft voor de financiële rapportages. En de accountant die werkt in de openbare praktijk en voor het mkb, agrarische of grotere bedrijven de verslaggevende werkzaamheden uitvoert. Het gaat om meer dan alleen de jaarrekening. Er zijn veel registrerende functies waarin we als accountant nog stappen kunnen maken." 

'We willen als faculty het beroep vooruit helpen.'

Wat zijn de plannen van de faculty?
"Op 1 oktober zijn we als bestuur voor het eerst bij elkaar gekomen. De eerste opdracht is een plan maken voor 2022, binnen de zes veranderthema's die de NBA heeft gedefinieerd.  We willen heel graag snel vooruitgang boeken. Waar hangt het laaghangend fruit dat we kunnen oogsten? We gaan bijvoorbeeld aan de slag met een eerste opzet voor duurzaamheidsverslaggeving. Dat is een onderwerp waar wel veel over wordt gepraat en geschreven, maar we doen er nog te weinig mee.  Een van de taken van de faculty is te onderzoeken wat er nu precies nodig is om in die duurzaamheidsverslaggeving een toegevoegde waarde voor de gebruiker te leveren. Hoe organiseer je duurzaamheidsverslaggeving? Hoe motiveer je ondernemers om hier mee aan de slag te gaan? Hoe vertaal je de doelstellingen die de ondernemer heeft naar kpi's? We kunnen niet achterover leunen en wachten op wet- en regelgeving. Willen we relevant blijven als accountant, dan moeten we vooruit lopen op die ontwikkeling. We moeten het initiatief nemen en zorgen dat we met onze leden voorbereid zijn op de vragen die gaan komen.  Het voordeel van voorop lopen is ook dat je invloed kan uitoefenen op hoe de regelgeving tot stand komt."

DirkterHarmsel2_900x590.jpg

Hoe zorg je dat je als faculty de leden inspireert?
"Dat begint met het vinden van de juiste onderwerpen. We moeten zorgen dat onze projecten voor de leden urgent zijn. Waar schuurt het? Als faculty bepaal je de agenda, maar dat doe je op basis van de input die we krijgen. Het is allereerst een kwestie van goed luisteren naar de leden."

'Doorslaggevend bij dit alles is dat mensen de noodzaak voelen om te veranderen.'

"De zorgen die leven onder onze leden zijn de eerste projecten die we moeten oppakken. Tegelijkertijd moeten we ook de dialoog aangaan met stakeholders. Denk aan banken, toezichthouders, ondernemersverenigingen of opleidingsinstellingen. Doorslaggevend bij dit alles is dat mensen de noodzaak voelen om te veranderen. Dat is een hele uitdaging. Het is lastig om bestaand patronen te doorbreken. Het oude voelt immers vertrouwd. Daarover moeten we binnen communities en werkgroepen het debat op gang brengen. Dat doen we via early adaptors die als ambassadeur kunnen fungeren. De volgende stap is het te vertalen in concrete acties op het gebied van opleiden, producten en specifieke diensten."

Binnen de faculty wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de mkb-accountant, belooft de NBA. Hoe ziet dat er uit?
"Met deze faculty focussen we op de accountant die werkt in de registrerende functie. Dat is heel relevant voor het mkb-bedrijf, maar evenzeer voor het grootbedrijf. Het is dus breder dan het mkb en ook van belang voor controllers en cfo's die zich bezig houden met rapporteren of verslaglegging. Het ligt wel voor de hand dat het merendeel van de mkb-accountants ook bij onze faculty informatie haalt."

Wat gaat de faculty anders doen dan de ledengroepen?
"Het grote verschil tussen een faculty en een ledengroep is dat een faculty niet gericht is op een enkel type accountant. Het gaat om de accountant in de registrerende functie. Ik heb zelf in het bestuur van de LOA gezeten. Toen zag ik wel enige animositeit tussen beroepsgenoten die werken in de audit en de samenstellende accountant. Het mooie van de faculty is dat we niet naar de functie kijken maar naar het werk wat je doet."

'Het mooie van de faculty is dat we niet naar de functie kijken maar naar het werk wat je doet.'

"Als het gaat om interne rapportering aan het bestuur van een onderneming maakt het niet uit of je dat in opdracht doet als openbare accountant of als controller. De uitdaging is precies hetzelfde. Het helpt dat we afscheid nemen van de oude kolommen. Tussen de ledengroepen stonden Chinese muren, terwijl de faculties juist heel mooi op elkaar aansluiten. De faculty Business & Management gaat over de strategie van bedrijven waar je als accountant bij of voor werkt. Dat leidt tot verslaggeving waar onze faculty zich mee bezig houdt. Bij verslaggeving wordt assurance geleverd. Dat is weer het domein van de faculty Audit & Assurance. De vierde faculty Ethiek heeft sowieso raakvlakken met alle terreinen waarop de accountant zich begeeft."

Vier faculties

Met de oprichting van faculties wil de NBA leden en belanghebbenden verbinden op inhoud en werken aan de kennisontwikkeling in het accountantsberoep. Binnen vier faculties wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het beroep op (middel)lange termijn: 

- Ethiek, Cultuur & Gedrag
- Business & Management
- Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden
- Audit & Assurance

In 2020 zijn voor de opzet van de faculties diverse pilots gehouden. In 2021 en 2022 wordt door de facultybesturen het fundament gelegd en gewerkt aan een roadmap. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl.

"Er zijn onderwerpen die alle vier de faculties kunnen raken. Daarover moeten we als facultyvoorzitters goede afspraken maken. Wie gaat welke projecten doen? De aandachtsgebieden van de faculty Audit & Assurance en de faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden liggen heel dicht bij elkaar. Wij kunnen wel iets bedenken, maar als daar geen assurance op gegeven kan worden omdat we iets niet goed doen, dan is ons werk voor niets geweest. Ik kan mij heel goed voorstellen dat we straks in de werkgroepen die ontstaan rond de faculties gezamenlijke projecten gaan doen. Ons doel is niet de faculty heel groot en belangrijk te maken. Alles wat we doen moet het beroep en de NBA relevanter maken voor de leden."

Peter Steeman is tekstschrijver en eigenaar van bureau Tweetekst.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.