Magazine

Oog op de toekomst

Honderd dagen schijnt een magische tijd te zijn voor een nieuwe leider. Het is volgens sommigen de enige kans om richting te geven aan een periode. Nu ben ik sowieso niet van dit soort standaarden. Ik geloof veel meer in er altijd zijn als het nodig is. Dat beperkt zich gelukkig niet tot honderd dagen.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q3, 2015

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Plannen zijn er in overvloed. En het is nodig dat wij ook weer perspectief geven aan ons beroep. Voor iedereen die het beroep nu uitoefent, maar vooral om ons beroep aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Ook om weg te komen vanuit een reactieve stand naar een proactieve stand. Ergens gezamenlijk aan werken. Dat er behoefte is aan accountants is overduidelijk en ook echt niet verbazingwekkend. Ons beroep heeft een hoge maatschappelijke relevantie.

De eerste helft van 2016 willen wij dan ook benutten om een visie voor 2020 en verder te ontwerpen. Natuurlijk met de leden, maar net zo goed met de stakeholders van ons beroep. Er zullen in de voorbereiding veel gesprekken plaatsvinden. U zult opnieuw worden bevraagd over uw mening en uw visie. Als uitkomst zie ik een strategie waaraan wij gezamenlijk werken. Eigenlijk net zoals wij gezamenlijk hebben geopereerd in het herstel van vertrouwen. Daar hebben wij de handen in elkaar geslagen. Als geen ander realiseer ik mij dat zo'n samenwerking gepaard gaat met ups en downs. Maar wij vinden elkaar in het zoeken naar een nieuw perspectief voor alle accountants.

De governance-discussie rondom de NBA is een tweede actiepunt. Bijna 1.500 reacties hebben wij teruggekregen op ons enquêteverzoek deze zomer. Dank daarvoor. Belangrijk voor mij is dat titelbescherming zonder uitzondering belangrijk wordt geacht. Dat kerntaken worden bevestigd. Wellicht nog belangrijker zijn de aandachtspunten waarop echt actie wordt verwacht. Meer aandacht voor de mkb-praktijk, zowel bij openbare accountants als bij accountants in business, in het bijzonder de zzp'ers. Niet-accountants in het bestuur en actievere communicatie, zeker ook in het kader van belangenbehartiging. Inmiddels zijn wij daarmee actief aan de slag gegaan. Voor het eind van dit jaar verwacht ik dat wij nieuwe initiatieven kunnen ontvouwen, die er vooral op zijn gericht meer betrokkenheid te creëren en nieuw elan aan ons beroep en de beroepsorganisatie te geven.

Ondertussen zijn we zeker nog niet klaar met alle verbeterplannen uit het rapport In het publiek belang. Zowel binnen de kantoren als door de NBA wordt verder gewerkt aan de invulling van het pakket maatregelen. We moeten daarbij alert blijven op een goede voortgang. Op 1 oktober 2015 is er weer een ijkmoment; met behulp van de NBA Monitor kijken we dan opnieuw of zaken op schema liggen, ook binnen de NBA zelf. Zoals mijn voorganger Huub Wieleman in zijn laatste column in dit blad al schreef: “We zijn er nog niet, er ligt voor het nieuwe bestuur en de kantoren nog een stevige kluif op het bord.”

Ons beroep heeft de kans gekregen om echt vertrouwen te herwinnen en nieuw perspectief te krijgen. Dat gaat verder dan alleen het uitvoeren van 53 maatregelen. Dat gaat ook over: jezelf afvragen hoe de accountant van de toekomst er uit gaat zien. Daarmee gaan we aan de slag. Uw inbreng is welkom.

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.