Magazine

Agile accountancy

Mijn zomervakantie bracht mij en mijn gezin dit jaar onder andere bij de Eiffeltoren, in het hartje van Parijs. Alhoewel wij heel dichtbij waren, bleek het schatten van de hoogte erg moeilijk. Siri wist ons te vertellen dat de hoogte van deze beroemde toren 324 meter was (inclusief antenne), in tegenstelling tot diverse informatieborden waarbij de hoogte varieerde van 300 tot 330 meter.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q3, 2017

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Gelukkig blijkt het heel menselijk dat het schatten van de hoogte zo lastig was. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat mensen heel slecht zijn in het schatten van absolute eenheden. Relatief inschatten daarentegen kunnen we weer wel goed. Een voorbeeld: als we twee torens zien, dan zien we in één oogopslag dat de ene toren twee keer zo hoog is als de andere toren. Maar hoe hoog de torens precies zijn, dat kunnen we niet goed inschatten.

Een vertaalslag naar de accountancy is snel gemaakt, door de vergelijking te maken met het schatten van de uren die wij bezig zijn met samenstellen van een jaarrekening. Ook bij uren is er sprake van een absolute eenheid. Bij het inschatten van werk dat we moeten uitvoeren zijn we vaak te optimistisch en houden we geen rekening met onzekerheden, verstoringen of afhankelijkheden.

De ontwikkelmethodiek Scrum heeft hier een oplossing voor bedacht. Scrum is één van de zogenoemde Agile frameworks en is in de wereld van IT zeer succesvol. De Scrum-werkwijze wordt ook steeds vaker toegepast in andere vakgebieden. Bij Scrum wordt werk niet ingeschat in uren, maar in punten. De punten geven een relatieve maat voor omvang, op basis waarvan prestaties uit het verleden (inspanning én doorlooptijd) worden gebruikt als voorspelling naar de toekomst. Als team leer je snel hoeveel punten realistisch is om per planningsiteratie af te krijgen.

Agile kent nog veel meer toepassingen die binnen een accountantskantoor niet zouden misstaan. Een interessante is de stand-up meeting. Een dagelijkse meeting, waarin elk teamlid in een staande vergadering een korte update geeft van de uitgevoerde werkzaamheden en de planning voor de rest van de dag. Daarnaast is er de mogelijkheid om uitdagingen te benoemen en hulp te vragen. Deze communicatievorm is het optimale platform voor kennisdeling en samenwerking.

Binnen de accountancy hoor ik inmiddels sporadisch geluiden dat het Agile-gedachtegoed wordt toegepast. Ik denk dat Agile een rijzende ster is aan het accountancy firmament. Het Agile-accountantskantoor kan op een effectieve en flexibele manier inspelen op de snel veranderende wereld.

Gideon Folkers is registeraccountant en werkzaam als IT-engineer bij Refine-IT.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.