Gideon Folkers

Gideon Folkers

Gideon Folkers is registeraccountant en werkzaam als IT-engineer bij Refine-IT.

Magazine

Data savviness

In dit tijdperk van hypermoderne technieken als artificial intelligence, predicitive analysis en blockchain bestaan ze nog steeds: accountants die niet overtuigd zijn van de kracht en macht van data. Het is natuurlijk niet politiek correct om hier openlijk voor uit te komen, maar als je goed kijkt openbaart zich een duidelijke neutrale houding tegenover de inzet van nieuwe technieken. Zelfs de good old data-analyse is vaak een brug te ver.

x 0 Gideon Folkers
Magazine

Komt een man bij de tandarts

Als je in deze tijd nog niet van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebt gehoord, moet je haast wel onder de spreekwoordelijke steen hebben geleefd. Consultants vanuit zo’n beetje elk vakgebied, waaronder de accountancy, buitelen over elkaar heen om informatiebijeenkomsten, workshops of andersoortige hulp aan te bieden. Als één van de positieve punten van de AVG kunnen we in ieder geval stellen dat de economie flink wordt gestimuleerd.

x 0 Gideon Folkers
Opinie

Kwaliteit is multidimensionaal

De accountancy heeft weer een harde klap te verwerken gehad na het laatste AFM-rapport over de kwaliteit van de accountantscontrole. De wereld is echter niet ten onder gegaan en de klap lijkt met name te worden gevoeld door de accountants zelf. In dagelijkse contacten met de klant komt het onderwerp in ieder geval nauwelijks ter sprake. En anders kunnen we ons er nog makkelijk van af maken door te zeggen dat het toch vooral de andere kantoren zijn waar het niet goed gaat.

x 2 0 0 Gideon Folkers
Opinie

Een mes in de rug van creativiteit

'Uren schrijven', een continue bron van frustratie voor velen werkzaam in de accountancy. Het probleem is niet zozeer de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden zelf. De grootste frustratie ontstaat door de doorgeslagen verantwoordingsdrift. De controle op het behalen van urennormen, budgetten en het minimaliseren van afboekingen zijn tot een ware kunst verheven. De ruimte om binnen de gestelde normen nog creatief te kunnen zijn, is tot een minimum gereduceerd.

x 0 2 0 Gideon Folkers
Opinie

(On)terechte angst voor AFM

Eind 2012 kondigde de AFM aan themaonderzoeken uit te gaan voeren bij niet-oob-kantoren. De blinde paniek sloeg toe bij veel kantoren: extra vaktechnische commissies werden in het leven geroepen, strategieën uitgezet en procedures werden (nog) strakker aangetrokken. Commerciële organisaties spelen handig in op de emoties door bijeenkomsten, cursussen, trainingen en ondersteuning aan te bieden om kantoren bij te staan in deze ‘moeilijke' tijden.

x 2 0 0 Gideon Folkers