Magazine

Data driven adviseren

In de huidige digitaliserende wereld is er een steeds grotere behoefte om gegevens snel om te zetten naar (stuur)informatie. Een enorme kans voor de accountant. Informatievoorziening is immers één van de kernvaardigheden van de accountant.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q2, 2016

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Je zou verwachten dat accountants hier volop mee bezig zouden zijn. Financiële informatie gekoppeld met gegevens uit operationele in- en externe bronnen biedt gouden advieskansen. In de praktijk blijft er echter nog een focus op de financiële verantwoording als belangrijkste informatieve accountantsproduct.

De techniek werpt hoge drempels op. Technisch is natuurlijk ‘alles’ mogelijk, maar het kost wel enorme inspanning in tijd en geld om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Eén van de grootste uitdagingen in het dataverwerkingsproces is het ontsluiten van de data uit de bronsystemen. Niet alleen de toegang tot de gegevens maar ook het begrijpen en het het koppelen van de data en het omzetten naar informatie, is vaak een complexe puzzel. Elke onderneming heeft weer andere softwaresystemen, zodat bij elk project dit hele feestje weer van voor af aan begint.

Het leven zou zo veel makkelijker zijn als elk gegeven een labeltje heeft waarmee het gelijk geïdentificeerd kan worden. Met één spreekwoordelijke druk op de knop alle gegevens exporteren naar welke vorm van informatievoorziening dan ook. In een ideale wereld kan alles.

Verschillende initiatieven richten zich op het labelen van data. Het Referentie Grootboek Schema (RGS) is hier een mooi voorbeeld van. Rapporteren kan een stuk efficiënter als de gegevens een stapje dichter bij de primaire registratie worden gelabeld. Opvallend feit is dat RGS nog niet wordt omarmd door de accountants. Het wordt vaak nog gezien als slechts een vervanging voor de huidige koppeling tussen grootboekrekening en rapportagecodes in rapportgeneratoren. Op korte termijn is er dan ook weinig efficiencywinst te halen. Helaas wordt dan voorbijgegaan aan alle extra mogelijkheden die de labeling met zich mee brengt.

RGS zou een mooie stap zijn in de richting van ‘data driven advies’. Nu het hoogseizoen zijn einde nadert, lijkt mij de komende zomerperiode het perfecte moment om hiermee aan de slag te gaan.

Gideon Folkers is werkzaam bij Visser & Visser.

Gideon Folkers is registeraccountant en werkzaam als IT-engineer bij Refine-IT.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.