Magazine

Geknipt en geschoren: Jos van Huut

‘Eminence grise’ Jos van Huut (68) is oud-partner en bestuurder van Mazars, oud-NBA-bestuurslid en oud-vice president van Accountancy Europe (AE). Hij was ook betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie van de NBA. “We moeten jonge mensen voor het vak vasthouden.”

Dit artikel is verschenen in Accountant Q3, 2018

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Altijd naar de dorpskapper?

“Al jaren ga ik eens in de zes weken naar Piet, die hier in Capelle aan de IJssel een doodnormale kapperszaak heeft met de aansprekende naam ‘Haarmode Exclusief’. Hij mag zelf ook wel weer eens naar de kapper trouwens.”

Ex-bestuurder Mazars, ex-bestuurder NBA, ex-bestuurder AE, wat doet Jos van Huut nog wel?

“Ik heb even een sabattical. Veel van die bestuurlijke functies zijn volgens planning beëindigd eind 2017. Ik wilde daarna even niks actief zoeken. Ik adviseer enkele organisaties in de charitatieve sfeer. Accountancy Europe doet ook nog wel een beroep op mij en ik ben nog actief voor de NBA en het Accountantsfonds.”

Accountancy Europe behartigt in Brussel de belangen van het accountantsberoep. Wat speelt er internationaal?

“In grote lijnen hetzelfde als in ons land. Nederland liep aanvankelijk voorop qua kritiek op het accountantsvak. We moesten op Europees niveau uitleg geven wat er hier aan de hand was. Dat is wel geland. In het Verenigd Koninkrijk is nu de beer los. Een organisatie als AE doet zijn best om een visie op de toekomst van het beroep te ontwikkelen, maar dat gaat toch vooral vanuit het beroep zelf. De positie van het beroep in Europa is in veel opzichten verschillend. Dat maakt dat de uitkomst van discussies vaak neigt naar behoud van wat er al is.”

U was betrokken bij de ontwikkeling van de toekomstvisie van de NBA, die resulteerde in de ‘vernieuwingsagenda’. Hoe kijkt u naar de toekomst van het accountantsberoep?

“In de maatschappij heerst een gevoel van ‘wie kunnen we nog vertrouwen’. De accountant kan een deel van die behoefte aan zekerheid invullen. Het toevoegen van vertrouwen aan informatie moet onze focus blijven. Daarbij moeten we meer aandacht geven aan fraude, corruptie, cybercrime, aan terrorismebestrijding. Het huidige instrumentarium van de accountant voldoet daarvoor niet. Zo’n fraudedossier, we zijn er bijna bang van. We moeten terug naar de basis van het vak, naar de kern van wat ons beroep is.”

De inrichting van de NBA is onderwerp van discussie. Hoe ziet u een efficiënte beroepsorganisatie?

“Er lag een rapport over de governance van de NBA, dat werd in december 2016 teruggetrokken. Ik zat in de werkgroep die dat rapport schreef. De NBA heeft een slagvaardig bestuur nodig. De huidige structuur kan daarvoor uiteindelijk belemmerend werken. Ik zou graag dat rapport weer van stal halen en de discussie erover voeren in de ledenvergadering.”

U bent voorzitter van het accountantsfonds, ooit opgericht voor noodruftige accountants. Nu is dat fonds sponsor van de Foundation for Auditing Research (FAR), waarom is dat?

“De laatste noodruftige weduwe van een accountant overleed in 2016, zulke ondersteuning is niet meer nodig. Ooit werd van elke accountant twee gulden uit de contributie daarvoor apart gezet. Nu maken we de gelden van het fonds op aan zinvolle projecten, zoals het boek Artikel 5 over de beroepseer en aan onderzoek naar controlekwaliteit door de FAR. Er is nog 150.000 euro; in 2020 heffen we het fonds op.”

Wat doet Jos van Huut als hij niet in een werkgroep of vergadering zit?

“Ik stap graag op de fiets, om tegen de wind in door de Krimpenerwaard te fietsen. Ik ging nooit met tegenzin naar mijn werk, accountancy is een geweldig mooi vak. We moeten nu zorgen dat we jonge mensen voor het beroep vasthouden, ondanks streng extern toezicht en hoge werkdruk. Je voelt soms een knellende onzekerheid, ‘doe ik het wel goed?’ De ruimte is beperkter geworden, terwijl je een inspirerende omgeving nodig hebt. Die houdt je levend.”

Haarmode Exclusief, Capelle aan de IJssel

Qua opzet en beleving een echte dorpskapper, gevestigd aan de Bermweg in Capelle. Jos van Huut werd geknipt door eigenaar Piet.

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.