Magazine

NBA nieuws

Ook het mkb rekent op zijn accountants - Inspectie SZW: aanpak werkdruk bij accountantskantoren schiet te kort - MCA en CTA presenteren aanbevelingen voor de controlepraktijk - NBA start verkenning naar regelgevend proces.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 1, 2020

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Ook het mkb rekent op zijn accountants

Als vervolg op de in september 2019 ingezette publiekscampagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ start de NBA dit voorjaar met een campagne specifiek gericht op ondernemers in het mkb.

Doel van de vervolgcampagne is om duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van de accountant als sparringpartner van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Een ondernemer die anno nu ook steeds meer wordt geconfronteerd met complexe en strategische vraagstukken.

“Het mkb is de ruggengraat van de Nederlandse economie”, aldus Lukas Burgering, manager externe communicatie van de NBA, “en de accountant in het mkb is daarbij een onmisbare factor”.

Met een accountant halen ondernemers niet alleen hoogstaande expertise in huis, maar ook iemand om op te vertrouwen. “De toegevoegde waarde daarvan zorgt vaak voor een hechte band tussen ondernemer en accountant, die tot uitdrukking komt in het statement ‘typisch mijn accountant’”, zo stelt Burgering. “In ons onderzoek merkten we dat heel veel ondernemers spraken over ‘mijn accountant’ en dat zegt veel.”

De mkb-campagne, dit keer dus specifiek gericht op ondernemers, werd opnieuw ontwikkeld samen met communicatiebureau Winkelman en Van Hessen en de Commissie MKB van de NBA. Het motto van de campagne blijft als voorheen ‘Nederland rekent op zijn accountants’.

Om de mkb-ondernemer te bereiken is de campagne te beluisteren via een aantal radiozenders (Radio 1,2, 3 en 5 en Q Music), zijn er uitingen op LinkedIn en Facebook en ook in vakbladen voor diverse mkb-sectoren. De campagne loopt in maart en april en opnieuw in september van dit jaar. Meer informatie is te vinden via nba.nl/rekentop.

Inspectie SZW: aanpak werkdruk bij accountantskantoren schiet te kort

Accountantskantoren treffen te weinig maatregelen om werkdruk en ongewenst gedrag bij hun werknemers te voorkomen of beperken.

Dat stelt de Inspectie SZW, op basis van onderzoek naar werkdruk, agressie en ongewenst gedrag bij accountantskantoren.

De Inspectie SZW bekeek bij 28 kantoren of zij de risico’s op werkdruk, agressie en ongewenst gedrag inventariseren, onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren, totdat deze risico’s onder controle zijn. In totaal werden 132 overtredingen geconstateerd. 23 van de 28 geïnspecteerde accountantskantoren beheersen een of meer risicofactoren voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onvoldoende.

Young professionals
De Inspectie SZW keek specifiek naar de arbeidsbelasting bij young professionals en de maatregelen die kantoren nemen voor met name die doelgroep. Zaken als piekbelasting, te veel werk, ‘techno stress’ en de combinatie van studie en werk dragen bij aan de werkdruk van jonge werknemers. Accountantskantoren waar een overtreding is geconstateerd kunnen een vervolginspectie verwachten. Volgens de NBA laat het inspectierapport zien dat er kantoren zijn die niet voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van arbeidsbelasting, en dat is niet acceptabel.

De NBA ziet ook kantoren die ondanks de hoge druk van weten regelgeving en de markt in staat blijken om voldoende aandacht te geven aan eisen die worden gesteld op het gebied van arbeidsbelasting. De NBA stimuleert kantoren om op dit gebied van elkaar te leren.

MCA en CTA presenteren aanbevelingen voor de controlepraktijk

In januari 2020 presenteerden zowel de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) als de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) hun eindrapport. De commissies komen ieder met een serie aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteit van de controlepraktijk.

MCA-rapport
Het MCA-rapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ stelt dat het beroep er beter voor staat dan bij de start van de werkzaamheden van de commissie in 2015. Het kwaliteitsbewustzijn is verstevigd en cultuur- en gedragsverandering wordt gestimuleerd, met name bij de grote accountantsorganisaties en door de Stuurgroep Publiek Belang, NBA en SRA. Ook ziet de MCA met name bij jongere accountants de wil om zaken anders te doen en het publiek belang meer centraal te stellen.

Volgens de commissie heeft de accountantssector echter onvoldoende aangetoond dat getroffen maatregelen en veranderingen echt werken en een breed effect sorteren. De MCA stelt dat ingrepen vooral reactief zijn geweest, in plaats van proactief, en dat intrinsieke motivatie om te veranderen ontbreekt. De commissie pleit in haar eindrapport voor ‘impactvolle ingrepen’ en komt met een lijst van dertig aanbevelingen voor de sector.

Het laatste rapport van de MCA, een commissie die door de sector zelf is ingesteld als onderdeel van de maatregelen uit het rapport In het publiek belang, is kritisch, erkent de NBA. Tegelijk benadrukt de commissie dat er binnen de sector al veel is veranderd en dat die veranderingen het accountantsberoep ten goede zijn gekomen. De beroepsorganisatie is blij met de constatering van de MCA dat er binnen de sector al veel ten goede is veranderd en deelt de visie dat er nog steeds verbeteringen mogelijk en nodig zijn.

CTA-rapport
Twee weken na de MCA presenteerde de door minister Hoekstra van Financiën ingestelde Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar eindrapport ‘Vertrouwen op controle’. De CTA komt met 22 aanbevelingen om het vertrouwen in de accountant te herstellen, maar stelt ook dat het een illusie is om te denken dat die alle problemen in de toekomst weg zullen nemen.

De kwaliteit van wettelijke controles moet snel beter inzichtelijk worden gemaakt, door de opzet van eenduidige Audit Quality Indicators, stelt de CTA. Accountantskantoren moeten aan de hand van de indicatoren regelmatig over de kwaliteit van wettelijke controles rapporteren. Het toezicht op controlerend accountants moet alleen bij de AFM komen te liggen. En binnen grote accountantsorganisaties moet de raad van commissarissen een zwaardere rol krijgen.

De commissie noemt de reeks aanbevelingen het maximaal haalbare, binnen de bestaande juridische grenzen en de eisen van proportionaliteit. Wat de CTA betreft moeten accountants in de controle meer aandacht geven aan financiële fraude en continuïteit. Bij controle van grotere organisaties moet standaard forensische expertise in het controleteam aanwezig zijn. Tegelijk vindt de staatscommissie de controle van nietfinanciële informatie niet exclusief een werkterrein voor accountants.

De NBA herkent de conclusie van de CTA dat er geen juist en integraal beeld is van de kwaliteit van de wettelijke controles. De sector moet systematischer data verzamelen en publiceren, om bij te dragen aan meer transparantie en vergelijkbaarheid. De verdere publicatie van audit quality indicators (AQI’s) kan daarbij helpen. De NBA zal zich inspannen om deze met alle betrokkenen verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd omvat controlekwaliteit meer dan alleen cijfers: elementen als de juiste cultuur en de goede professioneel-kritische instelling laten zich niet eenvoudig kwantificeren.

De NBA gaat samen met de hele sector, de wetgever en alle belanghebbenden met de waardevolle aanbevelingen aan de slag. Inmiddels is over de bevindingen van de CTA al overleg gevoerd met het ministerie van Financiën. De beroepsorganisatie wil daarnaast alle relevante partijen in een conferentie bij elkaar te brengen, om de gewenste verbeteringen in de wettelijke controle te verdiepen.

NBA start verkenning naar regelgevend proces

Onderdeel van het jaarplan 2020 van de NBA is een evaluatie naar het regelgevend proces. In februari is daarom gestart met een strategische verkenning naar de vormgeving van het regelgevend proces in de toekomst.

De verkenning vormt de start van een proces dat antwoord moet geven op de vraag welke opzet en invulling het beste beantwoordt aan huidige en toekomstige verwachtingen van stakeholders en de maatschappij. Daarbij moet rekening worden gehouden met het internationale proces van totstandkoming van een belangrijk deel van de beroepsreglementering, zoals van toepassing in Nederland.

IFAC

IFAC Deputy President Alan Johnson bezocht medio februari de NBA en sprak met een delegatie onder leiding van Berry Wammes (directeur NBA) over internationale ontwikkelingen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.