Magazine

Op de stoel: Berry Wammes

De NBA staat met beide benen stevig in de samenleving, meent directeur Berry Wammes. "De kritiek op de accountancy vanuit de samenleving de afgelopen jaren heeft ons uiteraard niet onberoerd gelaten. Ik spiegel me graag aan een van de conclusies van Sir Donald Brydon, die in het VK de accountancy onderzocht: het beroep is niet gebroken, maar wel de weg kwijt geraakt."

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 6, 2020

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Adrie Boxmeer

Op de site van de NBA staat een biografie van Berry Wammes die vele jaren geleden is geschreven. Daarin gebruikte hij woorden die met de kennis van nu tot een milde glimlach leiden: “In 2003 stapte ik van KPMG over naar het toenmalige NIVRA als verantwoordelijke voor de public affairs. Omdat ik graag in een dynamische omgeving opereer bleek dat een goede timing: politiek en media richtten hun aandacht steeds meer op het accountantsberoep, met als gevolg een intensief maatschappelijk debat en een golf van wet- en regelgeving.”

Conclusie: Wammes heeft zich de afgelopen jaren als een vis in het water moeten voelen, want over gebrek aan ‘een dynamische omgeving’ had hij bepaald niet te klagen. “Dat kun je wel zeggen. Het accountantsberoep heeft klappen gekregen. Of dat altijd terecht was is niet van belang. Waar het om gaat is wat je ermee doet. Terugslaan was niet aan de orde. Maar het tegenovergestelde, in de slachtofferrol kruipen, wat mij betreft ook niet. Dat is wel wat ik de afgelopen jaren naar mijn smaak te vaak heb gezien. Maar dat is aan het veranderen.”

Wammes vindt dat de NBA weer zelfvertrouwen moet uitstralen. “We moeten de weg terugvinden, zoals Sir Donald Brydon aangeeft. We zijn dat aan het doen door ons beter te oriënteren op de maatschappelijke vraag, bijvoorbeeld bij de opstelling van de NOW-standaarden. We hebben vanaf het begin van de coronacrisis samengewerkt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door onze actieve inbreng bij de controle van de miljardensubsidies laten we de samenleving zien dat de accountancy een factor van belang is.”

In de jaren dat hij eerst voor het NIVRA en nu voor de NBA actief is, heeft hij de beroepsorganisatie zien transformeren van een formele publiekrechtelijke organisatie in een “vitale gemeenschap” van 22.000 leden. “De kritische geluiden die ik vroeger nog weleens hoorde over het verplichte lidmaatschap zijn verstomd. De critici gingen ervan uit dat we door deze verplichting een luie organisatie zouden worden. Tegenwoordig bespeur ik eerder het omgekeerde. We ondernemen veel en met de instelling van faculties en communities werken we actiever en intensiever samen met onze leden. Prima initiatieven, maar hierdoor ontstaat ook veel druk. Dat vertaalt zich in steeds hogere eisen aan de professionaliteit van onze organisatie en onze mensen.”

Over de toekomst van het accountantsberoep is Wammes optimistisch. “Een paar jaar geleden stond de accountant bovenaan op de lijst van beroepen die zouden verdwijnen. En wat zien we nu? Er is een grote schaarste aan accountants. Ik vind dat niet zo vreemd, zeker niet in tijden van crisis en onzekerheid. Dat verandert niet, net zomin als de behoefte aan zekerheid. Die zal blijven bestaan.”

Adrie Boxmeer is journalist.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.