Magazine

Op de stoel: Marianne van Kimmenade

Marianne van Kimmenade coördineert sinds anderhalf jaar de aanpak van fraude binnen de NBA, na ruim dertig jaar bij EY.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 2, 2021

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Adrie Boxmeer

Sinds kort ben je ‘themaregisseur’ op het gebied van fraude. Wat houdt dit in?

“Toen ik enige tijd hier werkte merkte ik dat er veel rond fraude gebeurde binnen de NBA, ook dingen waarvan ik niet op de hoogte was. Dat leek me niet zo efficiënt. Daarom heeft het bestuur me een regiefunctie gegeven. Ik ben nu in alle geledingen van de NBA actief, omdat iedere accountant met fraude te maken kan krijgen.”

Wat doe je precies?

“Fraude is een speerpunt van het bestuur. We onderzoeken sinds maart onder meer de inzet van forensische expertise in de controlepraktijk. Ik heb inmiddels vijftig accountantsorganisaties hiervoor benaderd. De meesten zeiden: fraude is zo’n ingewikkeld onderwerp, we zijn blij dat we mogen aanhaken. Help ons.”

Na ruim dertig jaar stapte je over van EY naar de NBA. Waarom?

“In 2019 werd ik 55 jaar en liep mijn partnercontract af. EY bracht mij heel veel ups, maar ook downs.Een goed moment om afscheid te nemen van mijn klanten en te stoppen bij EY. Ik wilde daarna alleen nog maar onbetaalde toezichtfuncties voor maatschappelijke organisaties vervullen. Maar ik kreeg veel aanbiedingen voor banen, die ik allemaal heb afgewimpeld. Totdat de NBA zich meldde voor het fraudedossier.”

Waarom de NBA wel?

“Omdat ik in mijn werk bij EY altijd de onderste steen boven wilde halen, ondanks dat ik geen forensisch expert ben. Het aanpakken van fraude voor het hele beroep past daar goed bij.”

Wat mag de maatschappij verwachten van accountants, wat betreft fraude?

“Dat ze bij hun controle het juiste doen, volgens de Nederlandse standaarden. Grote kantoren hebben ruim aandacht voor de frauderisico-analyse, maar bij veel andere kantoren kan het nog beter. Moet de accountant actief fraude opsporen? Zover zijn we in Nederland nog niet, maar de
accountant moet wel de juiste aandacht er aan besteden. PKI, doorpakken en goed uitleggen wat je hebt gedaan en wat eruit komt.”

De Werkgroep Fraude van de NBA bekeek vijftig controleverklaringen bij AEX- en AMX-fondsen. De resultaten waren niet echt positief.

“Nee. De accountant rapporteerde in nagenoeg alle gevallen wel over fraude, maar te summier en te algemeen. Dat kan veel concreter. Ondernemingen zijn terughoudend en rapporteren nauwelijks. Wij werken toe naar meer duidelijkheid door accountants en ondernemingen. Liever niet door voorschrijven, maar door enthousiasmeren. Pas dan kunnen we beginnen met veranderen. Zo ver zijn we nog niet. Gelukkig krijg ik steeds meer mensen mee.”

Nog tijd voor hobby’s?

“Ik golf. Dat is goed voor mijn geduld, want je moet heel goed nadenken of je het juiste doet. Ook zeilen is een hobby. Ik heb geen eigen boot, maar ben een paar keer mee geweest naar Engeland. Als je vanuit de haven de zee opvaart, dan houdt op een bepaald moment je telefoon ermee op. Dan is het allemaal voorbij, alles wat je hebt laat je achter. Je gaat de vrijheid tegemoet. Dat is zo gaaf.”

CV

Marianne van Kimmenade (56) studeerde accountancy aan Tilburg University en behaalde een master Overheidsaccountancy aan TiasNimbas. Ze werkte ruim dertig jaar als accountant bij EY, waar ze in 1988 als assistent-accountant in dienst trad. Van 2001 tot medio 2019 was ze als partner aan de accountantspraktijk van EY verbonden. Sinds oktober 2019 is ze senior beleidsadviseur en themaregisseur fraude bij de NBA. Daarnaast vervult ze diverse maatschappelijke en toezichthoudende functies.

Adrie Boxmeer is journalist.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.