Magazine

Oog voor het mkb

Na mijn benoeming door de ledenvergadering medio december verliepen de eerste weken van mijn NBA-voorzitterschap niet helemaal zoals ik had gedacht. In plaats van aan de slag te gaan met agendapunten voor de toekomst, moest de blik worden gericht op verantwoording over processen en kwesties uit het verleden.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 1, 2022

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Het betekende in de praktijk inhoud geven aan de wens van de beroepsorganisatie om transparant te zijn over de wijze van besturen en besluiten. Niet makkelijk voor het bestuur en voor de NBA als geheel, zeker vanwege de kritische berichtgeving eromheen. Maar het was nodig: transparantie en verantwoording in de praktijk. Er is achteraf goed over doorgesproken. Dat helpt.

Nu is het zaak om de blik vooruit te richten, want er zijn volop thema’s die de aandacht van de NBA en het beroep vragen. Eerder heb ik voor de komende periode zes strategische uitdagingen benoemd, waarmee we als beroepsorganisatie aan de slag moeten. Daar staan zaken tussen als de ondermijning van een principle based-benadering door de steeds meer rule-based-samenleving, de rol van de NBA voor verschillende groepen leden, maar ook risico’s rondom duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Dit zijn thema’s die zeker ook de mkb-praktijk raken. Het is begrijpelijk dat vanuit leden die in het midden- en kleinbedrijf werkzaam zijn enig ongeduld merkbaar is richting de NBA. Terecht of niet, met name binnen dat grote deel van onze achterban leeft het idee dat de NBA zich primair richt op de top van de openbare praktijk en alle energie steekt in de auditpraktijk. Terwijl juist leden in de mkb-praktijk behoefte hebben aan een beroepsorganisatie die antwoorden biedt op praktische vragen, die hulpmiddelen aanreikt om het dagelijks werk effectief te kunnen doen en die opkomt voor hun belangen. Dat roept ook vragen op: Is de NBA behalve een collectieve belangenbehartiger en publiekrechtelijke organisatie ook een service-organisatie?

Inmiddels heb ik een begin gemaakt met een reeks kennismakingsgesprekken, om meer zicht te krijgen op de vragen die er leven bij ondernemers en hun accountants in het mkb. Ook had ik een eerste kennismaking met MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. Zaken als krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering van de praktijk, administratieve lastendruk of ondersteuning bieden bij verduurzaming van ondernemingen zijn bij velen reden voor zorg. Natuurlijk komen daarbij ook de NOW en andere steunmaatregelen ter sprake. Opnieuw een lastig dossier, want de verantwoording zal zeker ook politieke aandacht krijgen. Hoe om te gaan met de terugbetaling van uitgestelde belastingen zal voor zowel mkb-ondernemers als hun accountants nog een hele klus worden.

Uit sommige vragen die ik krijg blijkt een verwachting ten aanzien van een rol als service-organisatie die de NBA zou moeten vervullen. Dat is een lastig punt, omdat de publiekrechtelijke status van de NBA ons beperkingen oplegt. Vanuit de markt wordt door partijen als de SRA, Novak, Full Finance, Auxilium, Extendum en anderen hierin al voorzien. Toch snap ik die behoefte en de scheidslijn met bijvoorbeeld de praktische support vanuit onze helpdesk en het coronaprogramma NBA Helpt is soms dun.

Deze en andere vragen hebben het NBA-bestuur ertoe aangezet toch nog eens goed om ons heen te kijken:Wat gebeurt er in de omgeving van de accountant en de NBA, en hoe moeten we daarop reageren? Daar kom ik dus graag snel op terug.

Goed nieuws is wel dat we vanuit het bestuur recent hebben beslotenvoor 2022 vervolg te geven aan de campagne die de meerwaarde van de accountant in het mkb zichtbaar maakt. Een campagne met echte praktijkcases, echte ondernemers en hun accountants. Daarbij is uiteraard goed gekeken naar thema’s die nu, na twee jaar coronacrisis, binnen het mkb leven. Vanaf dit voorjaar is de campagne weer zichtbaar via tal van media, om te benadrukken dat Nederland kan rekenen op zijn accountants. Net zoals de mkb-praktijk mag rekenen op een pro-actieve NBA, die oog heeft voor hun belang.

Kris Douma
Kris Douma is voorzitter van de NBA

Kris Douma is voorzitter van de NBA. Hij is oud-lid Tweede Kamer, voormalig director UN Principles for Responsible Investment en was onder andere director corporate engagement bij Sustainalytics en toezichthouder NV schade en Oxfam Novib. In 2015 was hij als programmamanager bij de NBA actief rondom kwaliteitsverbetering.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.