Magazine

'Je merkt dat de intrinsiek gemotiveerde leden actief zijn'

Sinds de start van het NBA Community Platform wordt er enthousiast gebouwd aan de verschillende communities. Wat is er tot nog toe gerealiseerd? Een kijkje achter de schermen bij vier communities. “Ideeën moeten niet te lang in de pijplijn blijven zitten.”

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 6, 2022

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Peter Steeman

Vlak voor de zomer beleefde de regio-community Centrum haar eerste kick-off bijeenkomst. “Voor ons als community-managers zijn die bijeenkomsten heel belangrijk, omdat je hoort wat er speelt”, aldus communitymanager Boukje Jansen. Ze helpt de communities bij het organiseren van evenementen. “Die borrels
leverden al een aantal ideeën voor bijeenkomsten op. Zo gaan we voor Centrum een bijeenkomst over jurisprudentie bij de accountantskamer organiseren. En er komt een kennissessie over arbeidsmarktontwikkeling. Wat we al hebben geleerd is dat ideeën niet te lang in de pijplijn moeten blijven zitten. Je moet al snel na afloop van een bijeenkomst contact opnemen met de deelnemers die enthousiast zijn om over een nieuwe bijeenkomst na te denken.”

Gert-Jan Struik, in het dagelijks leven eigenaar van Struik Accountants, is als secretaris van afdeling Centrum betrokken bij de eerste stappen van deze regio-community. “Ik zie de regio-community als een betere
versie van wat we als afdeling al deden. Destijds werden PE-uren gegeven aan afdelingsvergaderingen. Dat stond garant voor een massale opkomst. De lat ligt nu hoger. Mensen komen alleen als het echt relevant voor ze is. De interactie met het online platform helpt daarbij. De tooling van de NBA is fantastisch. Via het online community-platform en de bijbehorende app die vorig jaar van start ging, kun je vakgenoten die deelnemen aan evenementen makkelijk terugvinden. Maar het fundament blijft toch de fysieke ontmoeting. De energie die dat oplevert kun je online niet nabootsen. Je krijgt pas een klik als je elkaar ziet.”

Aloysia Dominguez, auditmanager bij DeZorgAccountants, is als deelnemer aan de netwerkborrels gevraagd om mee te denken over een bedrijfsbezoek dat in het teken staat van de wet- en regelgeving rond zorginstellingen en de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor de accountant. “Zo’n borrel is leuk, maar dan heb je een passieve rol. Ik wil er juist actief mee aan de slag gaan. Je zet samen met vakgenoten iets op waar een grotere groep van profiteert. Voor dat bedrijfsbezoek heb ik samen met een collega de eerste lijntjes al uitgezet naar een organisatie in de zorg.”

Korte lijnen

De regio-community Oost bruist ook van de ideeën. Er waren sinds de kick-off bijeenkomst op 21 maart 2022 al
meerdere bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten en voor het najaar staan zestien verschillende bijeenkomsten gepland. Aldert Veenstra, partner bij Accoris Corporate Finance, heeft wel een verklaring voor die bliksemstart. “In Oost hadden we al ervaring met deze manier van communiceren. In 2014 begonnen we binnen de afdeling Oost met themagroepen. Het verschil met vroeger is dat we nu heel korte lijnen hebben naar het bureau van de NBA. Als we iets willen organiseren, is een telefoontje voldoende om support te krijgen.”

“Het succes staat of valt met persoonlijk contact”, aldus community-manager Suzanne Vink. “In Oost waren vijf accountants naar iedere bijeenkomst uit het lenteprogramma van de regio-community geweest. Die hebben we benaderd of ze het leuk vonden om mee te denken over het herfstprogramma. En na afloop van een vergadering van afdeling Oost ving ik een geanimeerd gesprek op tussen een paar vrouwelijke leden. Daar kwam een bijeenkomst over soft skills en een over IT-tools uit voort, die voor november 2022 en januari 2023 op de rol staan.”

Interesse in collega’s die in een ander vakgebied werkzaam zijn, vormt de belangrijkste drijfveer voor Jan
Roodnat, auditmanager bij Auditdienst Rijk, om actief te zijn binnen de regio-community Oost. “Tijdens een van de bijeenkomsten hoorde ik een accountant tijdens het diner vertellen over een klant van hem. Een kleine ondernemer die slachtoffer was van de toeslagenaffaire. Wij hebben binnen de ADR rapporten geschreven over aspecten van de toeslagenaffaire. Op zo’n moment hoor je weer eens welke impact dat heeft op mensen.”

Zelf organiseerde hij een bedrijfsbezoek aan Domeinen Roerende Zaken, waar een casus werd gepresenteerd. “Goederen die door de politie in beslag zijn genomen worden door Domeinen Roerende Zaken verkocht. Het geld gaat terug naar het ministerie. De casus focuste op de vraag hoe je de waardeverantwoording het beste kan
invullen. Dat leverde een levendige discussie op.”

Zaadje

Als adviescommissie leveren de NBA Young Profs al sinds 2005 een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vak. “Je kan zeggen dat het zaadje voor de community al was geplant”, vindt Adrian Egas, microsoft accountancy en SMB-strategist. Zelf was hij vier jaar voorzitter van de Young Profs. “Met de community trekken we het breder. Het zorgt voor meer onderling contact tussen young profs. Een van de belangrijke conclusies die je nu al kan trekken is hoe belangrijk een fysiek evenement is. Als je verbinding en verdieping wilt realiseren, moeten mensen elkaar zien. Dat bewees het Happy@Work-festival dat afgelopen augustus plaatsvond. Na het festival zag je een piek in het bezoek aan het Young Profs-platform.”

Jordy Rijsdijk, kantoorleider bij WEA Deltaland Accountants & Adviseurs, is sinds een halfjaar actief betrokken bij de young profs-community. “Ik probeer de community te laten groeien met het plaatsen van content en door mensen te werven. Zo wil ik binnen WEA een young profs-community opzetten. Ook lijkt het mij leuk om een praatje te houden op een hogeschool, zodat je mensen enthousiast maakt voor het vak. Je merkt dat binnen de community de intrinsiek gemotiveerde leden actief zijn. Iedereen zit in dezelfde levensfase en bevindt zich in dezelfde managementlaag.”

Online als doel

Hij heeft genoten van het Happy@Work-festival, maar online is uiteindelijk het doel, vindt Rijsdijk. “Dan lever je 24/7 toegevoegde waarde. De community Young Profs moet echt een social media-instrument worden. Net zo vanzelfsprekend als ’s avonds je Facebook openen. Als dit straks echt staat, creëer je draagvlak.”

Ook Jan-Pieter Bos, assistent-accountant bij Hak + Baak Accountants, ziet grote voordelen in het hebben van een online community. “Het maakt veel meer interactie mogelijk en past in de social media-wereld zoals we die nu kennen. Ik werk bij een klein kantoor met vijftig medewerkers, waar ik de enige trainee ben. Op een platform kun je dilemma’s delen met vakgenoten die in dezelfde situatie zitten. Ik vind het belangrijk dat we als community ook plezier uitstralen. Accountants zijn geen grijze muizen.”

Over zijn eigen inzet voor de community Young Profs hoefde Jan-Pieter niet lang na te denken. “Ik wil het vak en de praktijkopleiding AA MKB graag vooruithelpen en meedenken over praktische oplossingen voor trainees. We zitten nu nog in de opstartfase. Het opbouwen van een community kost tijd. Je bent zo drie jaar verder. Gelukkig beschikken de meeste Young Profs over een lange adem. Je moet wel, aangezien je zeven jaar over de opleiding doet.”

Sparren

Esther van Huizen, directeur bij HLB Blömer accountants en adviseurs, maakte anderhalf jaar geleden voor het eerst kennis met de community Women Leadership. “Eigenlijk had ik nooit zoveel met vrouwelijk leiderschap. Het gaat er om wat iemand brengt, vond ik. Daarom was het voor mij geen thema. Tegelijkertijd zie je om je heen dat het niet vanzelf gaat. Wanneer je een bepaald niveau bereikt, ben je als vrouw een bijzonderheid. Aandacht voor een meer diverse samenstelling aan de top begint met een andere aanpak.”

De empowerment van vrouwen aanwakkeren en de bewustwording binnen accountantsorganisaties vergroten, zijn de twee doelen waarop de community haar pijlen richt. Het afgelopen jaar werden op verschillende plekken zomerwandelingen georganiseerd. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag was er een online event waarin, verdeeld over een week, meerdere sessies plaatsvonden met vrouwelijke sprekers. In 2023 moet het concreet worden. “We zijn druk bezig met het ontwikkelen en uitdenken van onze plannen. Op 9 januari 2023 hebben we een kick-off bijeenkomst gepland. Daarvoor mikken we op minimaal vijftig deelnemers. Op dit moment telt de community tweehonderd leden, maar we willen graag groter worden.”

Worstelen met balans

“Daar moet ik wat mee doen”, dacht Carin Welters, partner bij Baker Tilly Nederland, toen ze eind vorig jaar werd gevraagd om lid te worden van de community Women Leadership. “Het is een onderwerp dat alle aandacht
verdient. Ik zie veel vrouwen om mij heen die vooral tijdens het busy season worstelen met de balans tussen werk en zorgtaken. Zelf ben ik in dat opzicht een vreemde eend in de bijt. Als jurist zonder accountantsachtergrond ken ik geen busy season, maar ik weet uit eigen ervaring welke barrières je als vrouw moet overwinnen.”

Om vast te stellen aan welke aanpak behoefte is heeft de community vorig jaar een enquête gehouden. “Daaruit blijkt dat vrouwen ervaringen willen delen”, aldus Welters. “Dat kan in de vorm van mentoring of praatgroepen. Je wilt sparren met elkaar. De bewustwording is er inmiddels wel. Veel kantoren vinden vrouwelijk leiderschap belangrijk, maar om het voornemen ook daadwerkelijk in acties om te zetten is moeilijk. Daarom is het belangrijk dat we ook mannen bij onze plannen betrekken. Als we iets willen veranderen, hebben we ze nodig.”

Lees de artikelenreeks over de NBA-communities op Accountant.nl.

Community Platform

Sinds februari 2021 kunnen leden van de NBA zich met elkaar verbinden op het NBA Community Platform.

Een online platform, gericht op verbinding en het uitwisselen van kennis en ervaring. De NBA geeft met het platform invulling aan de nieuwe governance van de NBA, waarover de Algemene Ledenvergadering in december 2020 heeft besloten. Inmiddels telt het platform verschillende communities en zijn er ruim tweeduizend leden actief. Ook gasten zijn welkom. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl/communities.

Voorbeeld: Compliance Officers

De Community Compliance Officers (93 leden) is een voorbeeld van een goed draaiende community die al langer actief is.

De community is als kennisgroep begonnen via een besloten LinkedIn-groep. Inmiddels is de community vooral actief op het communityplatform. Het doel van de groep is kennis delen over de functie en het werkveld van compliance, door een actieve bijdrage van leden. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd rond een thema dat van belang is voor compliance officers. Deze bijeenkomsten vormen de basis voor de verbinding binnen de community. “De deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen worden opgepakt”, aldus de spelregels.

Peter Steeman is tekstschrijver en eigenaar van bureau Tweetekst.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.