Magazine

Dilemma: dreigen met ontslag

Een dilemma, zoals eerder aan NBA-leden voorgelegd via de DilemmApp, beschikbaar in de appstores voor Androïd en Apple. Meer dilemma’s via nba.nl.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2023

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf
» Download het hele nummer (pdf)

U bent ingehuurd als accountant in business bij een vennootschap die infrastructuren ontwerpt en realiseert, waarop gebouwen en industriële objecten worden aangesloten. Uw directeur heeft in de businessplannen erg optimistische rendementsprognoses afgegeven aan aandeelhouders en kredietverschaffers. Met die stakeholders is overeengekomen dat de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen van financiële verslaggeving aan hen dienen te voldoen aan BW2.

Maar de afgegeven prognoses worden bij lange na niet gehaald. Daarom wil de directeur de verslaggevingsgrondslagen en daarmee de rapportages aan aandeelhouders en financiers wijzigen. Hierdoor worden vermogen en rendement materieel positiever voorgesteld dan volgens de eerder overeengekomen grondslagen het geval zou zijn. De directeur is niet van plan de stakeholders over de gewijzigde grondslagen te informeren en verzoekt u de aanpassingen door te voeren.

Als u na diverse gesprekken met duidelijke argumenten weigert, dreigt de directeur met ontslag. Het komt u slecht uit om deze opdracht kwijt te raken, want u heeft het geld hard nodig.

Wat doet u?

  1. U blijft bij uw standpunt en gaat de aanpassingen niet doorvoeren.
  2. U informeert de stakeholders over de door de directeur gewijzigde grondslagen.
  3. U laat de directeur weten niet gediend te zijn van zijn dreigement en stelt dat uw vertrek of ontslag aandeelhouders en financiers argwanend zal maken.
  4. Iets anders, namelijk...

Uitkomst

Het merendeel van de deelnemers aan dit dilemma geeft aan hier te handelen vanuit een maatschappelijk belang. Ruim dertig procent blijft bij het eigen standpunt en zal de aanpassingen niet doorvoeren. Een flink deel (45 procent) van de deelnemers houdt het been stijf en kiest voor antwoord 3. En 18 procent kiest ervoor om stakeholders over de door de directeur gewijzigde grondslagen te informeren.

“Dit is een reden voor vertrek”, wordt gezegd. Een respondent wil bij vertrek of ontslag alle belanghebbenden op de hoogte stellen via een gerechtelijk proces. Een ander kiest er voor de reden van ontslag of vertrek in een collegiaal overleg met de opvolger te bespreken.

Heeft u zelf een werkgerelateerd dilemma dat u graag (anoniem) wilt voorleggen aan anderen? Deel het via de DilemmApp en kijk hoe uw beroepsgenoten zouden handelen.

NBA onderzoekt gebruik dilemma-app

De NBA onderzoekt het gebruik van de ‘DilemmApp’. Leden en andere gebruikers is gevraagd aan het onderzoek mee te werken.

De DilemmApp van de NBA is bedoeld om accountants te helpen keuzes te maken bij veelvoorkomende lastige situaties. De DilemmApp bestaat in 2024 tien jaar. De NBA onderzoekt hoe een dergelijke tool ook in de toekomst accountants het beste kan ondersteunen. Meer informatie over de DilemmApp is te vinden op nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.