Magazine

Gespot - november 2014

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen en buitenland.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 11, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Tekst: Joost van Buuren en Chris Knoops

Politieke relaties en handhaving

Wordt de onafhankelijkheid van de Amerikaanse toezichthouder (SEC) beïnvloed door de mate waarin een bedrijf goede relaties onderhoudt met invloedrijke politici? Ja, zegt een Amerikaanse onderzoekster, bedrijven met goede politieke relaties hebben een lagere kans op een controle en een grotere kans op lagere sancties. 

  • Correia, M.M. (2014). Political connections and SEC enforcement. Journal of Accounting and Economics, 57(2-3), 241-262

Schaalbaarheid van controlestandaarden

In hoeverre maken accountants gebruik van bedrijfsrisicoanalyse-perspectieven bij het uitvoeren van mkb-controles? Door interviews met negentien Nederlandse en negentien Duitse partners van kleine en middelgrote accountantskantoren is dit onderzocht. Wat blijkt is dat accountants bedrijfsrisicoanalyse- perspectieven gebruiken als de gecontroleerde organisatie complexer wordt. Ook door externe toezichtsdruk wordt het gebruik van deze perspectieven afgedwongen. De uitkomsten roepen de vraag op of er voldoende ruimte is voor de schaalbaarheid van de controlestandaarden in het mkb.

  • Buuren, J.P. van, Koch, C., Nieuw Amerongen, N. van, & Wright, A. M. (2014). The use of business risk audit perspectives by non-big 4 audit firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(3), 105-1288

Commerciële impact inspecties

In hoeverre hebben negatieve inspectie-uitkomsten van de PCAOB impact op de marktaandelen van accountantskantoren. Amerikaanse onderzoekers concluderen dat het marktaandeel van kantoren vermindert na het openbaar worden van negatieve inspectie-uitkomsten (deel 2 van de PCAOB-rapportage) en het accountantskantoor de tekortkomingen niet binnen twaalf maanden heeft opgelost.

  • Nagy, A. L. (2014). PCAOB quality control inspection reports and auditor reputation. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(3), 87-104

Duur afgifte controleverklaring

Als de duur tussen de afgifte controleverklaring en de balansdatum gegeven de omstandigheden abnormaal lang is, indiceert dit een probleem met de kwaliteit van de jaarrekening. Amerikaans onderzoek suggereert dat bedrijven die een late afgifte hebben van de controleverklaring, vaker achteraf een aanpassing van de jaarrekening moeten maken. Het onderzoek suggereert ook dat indien de duur abnormaal kort is en er dus sprake lijkt te zijn van een hoge tijdsdruk, er ook vaker aanpassingen achteraf nodig zijn in de jaarrekening.

  • Blankley, A.I., Hurtt, D.N., & MacGregor, J.E. (2014). The relationship between audit report lags and future restatements. Auditing, A Journal of Practice and Theory, 33(2), 27-57

Geïntegreerde verslaggeving

Analyse van een enquête onder accountants in business biedt inzicht in de huidige praktijk van integrated reporting, de onderliggende motieven om hiermee aan de slag te gaan en de voor- en nadelen.

  • Maas, K.E.H., Kamp-Roelands, N., Tesselaar, K., & Vermeulen, M. (2014). De status van geïntegreerde verslaggeving bij organisaties: wat zijn de succes- en faalfactoren?  MAB, 88(10), 385-395

Kredietunies vullen banken aan

Kredietunies hebben in Nederland een complementaire functie in het financiële bestel: zij verruimen het aanbod van vermogen voor de kleinere ondernemingen. Hiermee wordt een nieuw type financiële instelling gecreëerd en die past in een aanbodstructuur van vermogen die relatie-gebaseerd is.

  • Duffhues, P.J.W. (2014). De complementaire functie van kredietunies in het Nederlandse financiële bestel. MAB, 88(10), 396-400

Aandelenterugkoop

De auteurs gaan in op de motieven van aandelenterugkoop. Zij bepalen de koersreactie voor Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de AEX-index gedurende ruwweg de afgelopen twaalf jaar. Het buitengewone aankondigingsrendement van gemiddeld 1,71 procent is significant positief en dat duidt op waardecreatie.

  • Sar, N.L. van der, Schauten, M.B.J., & Hendrix, K. (2014). De ratio van terugkoop van eigen aandelen. MAB, 88(10), 401-408

Naleving corporate governance code

Op onderdelen is er tot de Nederlandse Corporate Governance Code sprake van substantiële niet-naleving, uitleg van discutabele kwaliteit en veronderstelde toepassing. Is het mogelijk de monitoringpraktijk te verfijnen om zo deze vraagstukken het hoofd te bieden? Uit analyse en eerder onderzoek naar de kwaliteit van uitleg en naar niet-naleving, worden aanbevelingen geformuleerd voor aanpassing van zowel de code als de monitoringpraktijk.

  • Laan, G. van der, & Roo, J-M.B. de (2014). Veronderstelde toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code. MAB, 88(10), 409-416

Europese transactiebelasting

Analyse van economische studies over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese financiële transactiebelasting laat niet eenduidig zien of de invoering van deze transactiebelasting leidt tot een meer stabiele financiële sector. De transactiebelasting leidt hoogstwaarschijnlijk wel tot hogere transactiekosten en concurrentieverstoringen. Dit resultaat ondersteunt de voorlopige keuze van Nederland om voor een nationale bankenbelasting te kiezen.

  • Vries, M.Q. de, & Speet, N.G.H. (2014). Europese financiële transactietax - verhoging van de stabiliteit?! MAB, 88(10), 417-423

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.