Magazine

Privégebruik auto van de zaak voortaan belaste dienst

De Rechtbank Haarlem deed op 1 juni 2011 een verassende uitspraak over de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daardoor wordt het voortaan aangemerkt als belaste dienst.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 10, 2011

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

In de zaak waar de Rechtbank Haarlem zich over boog corrigeerde een ondernemer vanwege privégebruik in eerste instantie twaalf procent van 25 procent van de cataloguswaarde voor de btw. De ondernemer maakte bezwaar tegen zijn aangifte, omdat voor auto's met een lage CO2-uitstoot een btw-correctie geldt van twaalf procent van veertien procent van de cataloguswaarde. De Rechtbank stelde de ondernemer in het gelijk, met alle gevolgen van dien. De ondernemer mag de forfaitaire bijtelling van veertien procent toepassen. Ook mag nul procent x twaalf procent x cataloguswaarde worden toegepast, de correctie voor elektrische auto's. De rechter heeft namelijk beslist dat de bijtelling niet per auto mag verschillen. Met deze uitspraak kan iedere ondernemer voor de btw een beroep doen op het lagere bijtellingtarief van veertien procent of zelfs stellen dat er geen bijtelling hoeft plaats te vinden. Ongeacht of ze voor de loon- en inkomstenbelasting van personenauto's en motorrijwielen wel twintig of 25 procent moeten bijtellen.

Regels per 1 juli 2011

De staatssecretaris van Financiën ging tegen de uitspraak van Rechtbank Haarlem in beroep, maar paste ook de wetgeving aan. De regels voor de btw-correctie voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde personenauto zijn per 1 juli gewijzigd:

1. Het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto voor de btw wordt gezien als fictieve dienst.

2. Het woon-werkverkeer wordt voor de btw wederom als privégebruik aangemerkt.

Voor de loon-en inkomstenbelasting heeft men geen bijtelling als alleen woon-werkkilometers worden gemaakt. Wel wordt er btw geheven in verband met privégebruik. De verklaringen ‘geen privégebruik’ die in het verleden zijn opgemaakt tussen werkgever en werknemer hebben geen effect meer op de correctie in de btw, ook niet als alleen maar kilometers woon-werkverkeer worden verreden. Dit is dus een afwijking ten aanzien van de loon-/inkomstenbelasting.

3. De btw-correctie wordt gebaseerd op de ‘gemaakte uitgaven’.Er wordt niet langer aangesloten bij de loon-/inkomstenbelasting. De gemaakte uitgaven bestaan uit:

  • een vijfde deel van het aankoopbedrag (inclusief bpm) voor de eerste vijf jaar (na vijf jaar wordt dit dus niet meer meegeteld); en,
  • de gebruiks- en onderhoudskosten in het jaar (zoals benzine en reparaties).

Over de gemaakte uitgaven, voor zover deze aan het privégebruik zijn toe te rekenen, moet de ondernemer negentien procent btw betalen. Voor deze toerekening is volgens de staatssecretaris een sluitende kilometeradministratie nodig. Voor de beperking van de administratieve lasten ging de staatssecretaris akkoord met een vaststelling van het privégebruik op 2,7 procent van de catalogusprijs, inclusief bpm en btw. In termen van de oude regeling komt dit effectief neer op een correctie van twaalf procent van 22,5 procent.

4. Er is geen sprake (meer) van een fictieve dienst wanneer een vergoeding wordt betaald voor de verreden privékilometers.

Er hoeft geen btw-correctie (meer) worden toegepast vanwege privégebruik. Om te voorkomen dat werkgevers massaal een (‘symbolische’) lage eigen bijdrage vragen van hun werknemers om de btw-correctie te voorkomen, heeft de staatssecretaris aangekondigd een antimisbruikmaatregel te treffen. De verwachting is dat de staatssecretaris met een minimumvergoeding komt. De vraag is of dit geoorloofd is op basis van de Europese btw-richtlijn. Een ondernemer kan er nu voor kiezen om een (geringe) eigen bijdrage te berekenen in vooruitzicht op deze antimisbruikmaatregel. Dit is niet altijd voordelig.

5. De staatssecretaris heeft in de parlementaire behandeling van de nieuwe wetgeving aangegeven dat van interne diensten geen sprake kan zijn bij diensten die de ondernemer heeft ingekocht. Het gevolg hiervan is dat niet wordt toegekomen aan btw-heffing over het privégebruik van een lease-auto. De lease betreft immers een ingekochte dienst. De staatssecretaris vermeldde in zijn besluit van 29 juni 2011 dat zijn eerdere opmerking in het Belastingplan 2008 dat een ingekochte dienst niet kan worden gecorrigeerd door een fictieve dienst niet geldt voor leaseauto's. Het is nog maar de vraag of de staatssecretaris er op deze manier mee wegkomt. Het is raadzaam om bij het ter beschikking stellen van een leaseauto de regeling die vanaf 1 juli 2011 geldt toe te passen. Vervolgens kan dan bezwaar worden gemaakt tegen de aangifte waarin de btw over het privégebruik wordt aangegeven.

Voor 1 juli 2011

Hoe moet worden omgegaan met de periode vóór 1 juli 2011? Voor de eerste helft van 2011 kan een beroep worden gedaan op de uitspraak van Rechtbank Haarlem. Behoudens een andere uitkomst in hoger beroep kan voor deze periode een privécorrectie worden gemaakt van twaalf procent van veertien procent van de cataloguswaarde van de auto. De voorkeur gaat uit om in de laatste aangifte over 2011 de privécorrectie (voor de eerste zes maanden) op de normale wijze in de aangifte aan te geven (dus twaalf procent van 25 procent) en daartegen bezwaar te maken. In het bezwaar moet worden aangegeven dat op basis van de uitspraak van Rechtbank Haarlem een correctie van twaalf procent van nul procent (voor elektrische auto's) gerechtvaardigd is.

Conclusie: Maak gebruik van deze uitspraak en maak bezwaar.

Noot
Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies te Heelsum.

Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.