Nieuws

Leaseauto mogelijk al vanaf 2024 verplicht emissievrij

Klimaat- en energieminister Rob Jetten wil graag dat nieuwe zakenauto’s, zoals leaseauto’s, al vanaf 2024 geen CO2 meer uitstoten. Dat staat in de concept-Klimaatnota die de minister aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Zakelijke rijders vinden het geen goed plan.

In zijn brief aan de Kamer, gevoegd bij de Klimaatnota, pleit Jetten voor "versnelde verduurzaming" van het zakelijk wagenpark. "Hierbij worden de mogelijkheden verkent om per 2024/2025 een normering in te stellen waarbij alle nieuwe zakelijke auto’s emissievrij dienen te zijn."

Het versneld emissievrij maken van het zakelijk wagenpark is een van de maatregelen die Jetten wil nemen om de hogere CO2-uitstoot tijdens de huidige energiecrisis te compenseren. Het kabinet besloot de productiebeperking op kolencentrales op te heffen, wat naar schatting 4 tot 4,5 megaton extra CO2-uitstoot per jaar veroorzaakt.

Met zijn plannen loopt Jetten tien jaar vooruit op het Europese klimaatplan ‘Fit for 55’. Dat plan stelt dat vanaf 2035 geen nieuwe brandstofauto’s meer verkocht mogen worden. De maatregelen in de concept-Klimaatnota worden de komende maanden verder uitgewerkt. Een definitief besluit valt in het voorjaar van 2023.

Voordelen verdampt

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) reageert kritisch op het plan van minister Jetten. Volgens de VZR zijn de bijtellingsvoordelen voor het kiezen van een elektrische auto inmiddels vrijwel verdampt. Zo is het drempelbedrag waaronder de lagere bijtelling geldt in het Belastingplan 2023 verder verlaagd naar € 30.000.

Vanaf 2026 zijn er helemaal geen voordelen meer, maar de consumentenprijs van elektrische auto’s ligt nog altijd een stuk hoger dan die van brandstofauto’s, aldus de VZR. Bij een verplichte keuze voor een elektrische auto gaat de berijder dus aanzienlijk meer bijtelling betalen en wordt die zo “gestraft” voor het rijden in een emissievrije auto.

De VZR vreest dat ook dat het verplicht moeten kiezen voor een elektrische auto bij veel werkgevers zal leiden tot het opnieuw beoordelen of een leaseauto nodig is. Berijders die geen leaseauto meer krijgen, maar bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget of kilometervergoeding, zullen hun zakelijke kilometers gaan maken met de privéauto.

Dat is in 95 procent van de gevallen een benzine- of dieseluitvoering en vaker van een ouder bouwjaar, aldus de VZR. “De beoogde CO2-winst van deze mogelijke maatregel wordt daarmee volledig teniet gedaan.” Volgens de vereniging is emissievrij rijden vanaf 2024 “veel te ambitieus” en loopt Nederland “geforceerd vooruit” op Europese plannen.

Aantal elektrische auto's verdrievoudigd

Ondertussen melden BOVAG, RAI Vereniging en datacenter RDC dat het aantal geregistreerde elektrische auto's in twee en een half jaar tijd bijna verdrievoudigd is. Op 1 september stonden er voor het eerst meer dan 300.000 elektrische personenauto's in Nederland geregistreerd. Dat waren er begin 2020 nog geen 108.000.

Van alle elektrische auto's op de Nederlandse wegen is ongeveer twintig procent een Tesla, waarvan de Model 3 het populairst is. Dat merk wordt gevolgd door Volkswagen (12,5 procent) en Kia (iets meer dan negen procent).

Het Nederlandse wagenpark telde op 1 september 9,2 miljoen personenauto's, waarvan 7,2 miljoen benzineauto's. Voor het eerst sinds de eeuwwisseling dook het aantal dieselauto's onder het miljoen (circa 950.000). Bijna 600.000 auto's zijn hybride. Ook dat aantal is in twee en een half jaar tijd ruim verdubbeld.

Accountantsorganisaties zetten al langer in op een snelle overgang naar een elektrisch aangedreven wagenpark. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.