Accountant nr. 9 2011

MAGAZINE |

Nieuws

Cfo-onderzoeken - Nederland koploper directe investeringen - Ondernemersvertrouwen daalt door onrust...

MAGAZINE |

Spookcijfer: Non-nieuws over uw leaseauto

Twee economen van de Vrije Universiteit, Jos van Ommeren en Eva Gutiérrez-i-Puiguarnau, publiceerden...

MAGAZINE |

Strengste accountant is religieuze dame op leeftijd

Uw cliënt koopt een buitenlandse ambassadeur om. Vindt u dat acceptabel? De Groningse onderzoeker Berend...

MAGAZINE |

Clichés en holle frases bedreigen ethische code

In de nasleep van integriteitsschendingen klinkt altijd wel een keer de roep om een code of de roep om...

MAGAZINE |

Hoe OK is de OK-Score?

Ondanks 'verbluffende' resultaten krijgt Willem Okkerse met zijn OK-Score binnen de accountancy niet...

MAGAZINE |

Simulaties jaarrekeningcontroles

Om voor AA-trainees tegemoet te komen aan de problematiek met controleopdrachten heeft het NOvAA-bestuur...

MAGAZINE |

'Geharmoniseerd toezicht is het doel'

Naar aanleiding van de kredietcrisis is het Europese toezicht op banken op een andere leest geschoeid....

MAGAZINE |

Hulp aan ondernemers in zwaar weer

Postactieve accountants kunnen bij de Stichting Ondernemersklankbord een belangrijke rol spelen bij faillissementspreventie...

MAGAZINE |

Agrarische accountants spelen in op duurzaame trend

Veel boeren en tuinders zien mogelijkheden in duurzaam ondernemen. Accountants kunnen de agrarische ondernemers...

MAGAZINE |

Licht in de tunnel?

Net als alle mensen zijn accountants vatbaar voor het maken van onbewuste denkfouten. Deze zijn in eerste...

MAGAZINE |

Online boekhoudpakketten vergeleken

Het aanbieden van online boekhouden door accountantskantoren is inmiddels wijd verbreid en zal de komende...

MAGAZINE |

Bijbetalingsverplichtingen bij waardeoverdracht in 2011

Voor ondernemers die hun personeel een middelloonregeling aanbieden is de bijbetalingsverplichting bij...

MAGAZINE |

Btw-neutrale samenwerkingsmogelijkheden

Bij sommige samenwerkingsverbanden is geen btw verschuldigd. Twee voorbeelden zijn de kostenmaatschap...

MAGAZINE |

Boeken - september 2011

Wellink aan het woord - Accountancy en andere zaken onder de loep (2) - Menselijke gebreken voor gevorderden...

MAGAZINE |

Out of print: 'Nederland en Portugal'

Je hebt Francofielen, Anglofielen, Italofielen. Maar bestaan er ook Neêrlandofielen? Jazeker.

MAGAZINE |

Gespot - september 2011

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

NBA Nieuws - september 2011

Accreditatie KOA - NOvAA Beroepsopleiding breidt uit - Twee varianten Praktijkopleiding AA - NBA vraagt...

Accountant nr. 10 2011 Accountant nr. 7/8 2011