Magazine

Gespot - september 2014

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen en buitenland.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 9, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Tekst: Joost van Buuren en Chris Knoops

Kostenbeheersing in gezondheidszorg

Chapman en anderen presenteren een raamwerk voor het bestuderen van de onderlinge verwevenheid van verschillende aspecten van diagnose-behandelcombinaties (Diagnosis Related Groups) en kostenberekeningen in de praktijk. Kaplan en Witkowski beschrijven de theorie en voorlopige resultaten van een onderzoeksprogramma waarin de gevolgen worden onderzocht van het beter kunnen meten van uitkomsten en kosten van de gezondheidszorg. Met betrouwbare informatie kunnen managers en artsen klinische en administratieve processen standaardiseren, niet-waardetoevoegende en overbodige stappen elimineren, het gebruik van hulpmiddelen verbeteren en de zorg zo opzetten dat de juiste middelen worden ingezet. Dit leidt tot lagere kosten en handhaving of verhoging van de kwaliteit van de zorg. Thibodeau en anderen beschrijven de transformatie (vanaf 1995) bij de Veteran Health Administration van een bureaucratisch systeem van gezondheidszorg naar een geïntegreerd systeem dat prestatiegericht is en de patiënt centraal stelt. 

 • Chapman, C., Kern, A., & Laguecir (2014). Costing practices in health care;
 • Kaplan, R.S., & Witkowski, M.L. (2014). Better accounting transforms health care delivery;
 • Thibodeau, N., Evans III, J.H., & Nagarajan, N.J. (2014). Do you get what you measure? Research opportunities based on the Veterans Health Administration experience.

Accounting Horizons, 28(2, juni), 353-413

Raamwerk voor waarderingsgrondslagen financiële verslaggeving

Het conceptual framework voor de financiële verslaggeving van ondernemingen, dat wordt aangepast door IASB en FASB, biedt geen duidelijke doelstelling en definitie van waarderingsgrondslagen en evenmin een conceptuele basis voor de keuze tussen verschillende waarderingsgrondslagen. De auteur geeft een aanzet voor het ontwikkelen van waarderingsconcepten, gebaseerd op de uitgangspunten van het huidige conceptual framework.

 • Barth, M. (2014). The need for concepts. Accounting Horizons, 28(2, juni), 331-352

Accountantsvergoeding

Ondernemings- en controlerisico's zijn voor controlerend accountantsorganisaties groter als sprake is van gedwongen vertrek van de bestuursvoorzitter (ceo) van de cliënt, bijvoorbeeld door ontslag, dan wanneer sprake is van vrijwillig vertrek, bijvoorbeeld door pensionering. Bij hogere risico's worden hogere kosten voor de accountantscontrole in rekening gebracht, aldus Huang en anderen. Eveneens blijkt er bij banken een positief verband te bestaan tussen het aandeel van de activa dat gewaardeerd wordt tegen reële waarde (fair value) en de hoogte van de accountantsvergoeding. Dit is gebaseerd op de gedachte dat de inspanningen die de accountant moet verrichten groter zijn naarmate het moeilijker wordt de waardering van activa te beoordelen. Etteredge en anderen constateren ook dat accountantskantoren die zijn gespecialiseerd in de accountantscontrole van banken lagere tarieven in rekening brengen als gevolg van kostenefficiency.

 • Huang, H-W., Parker, R.J.; Anderson Yan, Y-C., & Lin, Y-H. (2014). CEO turnover and audit pricing. Accounting Horizons, 28(2, juni), 297-312.
 • Etteredge, M.L., Xu, Y., & Yi, H.S. (2014, augustus). Fair value measurements and audit fees: Evidence from the banking industry. Auditing. A journal of practice and theory, 33(3), 33-58

Marketing professionele diensten en dienstverlening

In dit themanummer van het MAB worden belangrijke ontwikkelingen in de professionalisering van de marketing van professionele diensten besproken. Onderwerpen die een prominente rol spelen en die in de verschillende artikelen aan de orde komen zijn: klantgerichtheid, klantbetrokkenheid (customer engagement), professionele dienstverlening, digitalisering van dienstverlening, gebruik van 'nieuwe' media en customer relationship management.

 • Leeflang, P.S.H., & Verhoef, P.C. (2014). Marketing van professionele diensten en professionele dienstverlening;
 • Haan, E. de, Verhoef, P.C., & Wiesel, T. (2014). Gebruik van customer feedback metrics door dienstverleners;
 • Janmaat, F., & Herk, H. van (2014). Hoe vergelijkbaar is de Net Promoter Score over landen heen?;
 • Voerman, J.A. (2014). Het geloof in online consumer reviews;
 • Roest, H.C.A., & Savelkoul, L.G.W. (2014). Waarom belt u mij eigenlijk; ik bel u toch ook niet? Een onderzoek naar corporate engagement vanuit klantenperspectief;
 • Schepers, J.J.L., & Langerak, F. (2014). Het innovatiepotentieel van klantenservicemedewerkers benutten;
 • Kasper, J.D.P., & Brüggen, E.C. (2014). Communiceren over pensioenen.

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 88(7/8, juli/augustus), 270-324

Shareholders of stakeholders?

Moeten ondernemingen zich uitsluitend op aandeelhouders richten of op alle belanghebbenden? Moeten zij vooral aan de korte of aan de lange termijn denken? Aan de hand van kenmerken die in de literatuur worden genoemd voor het onderscheid tussen het Angelsaksische en het Rijnlandse model worden indicatoren onderscheiden. Uitgaande van de veronderstelling dat ondernemingen impliciet of expliciet kiezen voor het Angelsaksische of het Rijnlandse model, zouden per onderneming de uitkomsten van de verschillende indicatoren onderling consistent moeten zijn. Tussen negen onderscheiden indicatoren worden verbanden getoetst. De twee modellen lijken eerder twee verschillende motivaties zijn, die leiden tot grotendeels hetzelfde gedrag.

 • Hoeven, P.C.T. van der (2014). Is het onderscheid tussen Angelsaksisch en Rijnlands meetbaar? Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 88 (6, juni), 238-245

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.