Magazine

De agenda van de NBA

“We moeten voorkomen dat we nu goed zijn in wat gisteren van belang was”, aldus de Brabantse commissaris van de koningin Wim van der Donk, net voorzitter àf van de WRR.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 1/2, 2010

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Van der Donk is ervan overtuigd dat we op de rand van een breukvlak leven. “Wat we hadden komt niet terug. Waar we naar toe gaan, weten we nog niet.” Hij doet zijn uitspraken in de recente VNO-NCW-uitgave Duurzaam Herstel, waarin bestuurders en ondernemers hun visie geven op de wereld van vandaag. Het boekje geeft een intrigerend beeld van wat er op ons afkomt. Zo rekent een Friese ondernemer af met het laatste restje vrijblijvendheid rond duurzaam ondernemen: “Steeds meer supermarktketens in binnen- en buitenland gaan knalharde eisen stellen. Wanneer je niet kunt garanderen dat jouw producten zonder kinderarbeid en op een milieuveilige manier worden geproduceerd, ook qua transport, dan hoef je die gewoon niet meer aan te bieden.”

ING-voorzitter Jan Hommen bepleit een back to basics-benadering: “We moeten terug naar: kunnen we uitleggen wat we doen en hoe we het doen.” Daarmee zijn we er niet, volgens econoom Lans Bovenberg. De wereld blijft complex, en dat vereist vertrouwen. “Vertrouwen maakt een werkelijkheid die we niet goed doorzien toch hanteerbaar.” We moeten elkaar het vertrouwen gunnen, zegt Bovenberg, en daarbij accepteren dat er ook wel eens wat mis kan gaan.

Is dit een ver-van-mijn-bed-show voor accountants? Kunnen we het ons permitteren om hetzelfde te blijven doen in een wereld die zo snel verandert? Omdat we er misschien nu goed in zijn, hoewel het gisteren van belang was?

We stellen jaarrekeningen op,we controleren ze en geven een verklaring af. Dat deden we vroeger, dat doen we nu. Gelukkig vinden onze klanten en investeerders dat nog steeds belangrijk. Maar hoe lang zal dat nog duren? Voor banken en beleggers is de jaarrekening van steeds minder belang: ze baseren hun oordeel eerder op de stroom van actuele informatie die voortdurend wordt uitgewisseld tussen bedrijf, bank en belegger. Dat wil niet zeggen dat de accountant niet relevant is: nog steeds vervult hij of zij de rol van vertrouwenspersoon, een rol die eerder in belang groeit dan afneemt, zie de uitspraak van econoom Bovenberg. Maar daar passen wel nieuwe producten en diensten bij: een advies, of een verklaring, over de inte- griteit van het management, de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de duurzaamheid van productie en inkoop. Niet slechts één keer per jaar, maar zo vaak als de actualiteit het vereist, en bij voorkeur in heldere, begrijpelijke rapportage; back to basics.

NIVRA en NOvAA bundelen hun krachten in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Na de uitspraak van de leden afgelopen december zijn we gestart met het integreren van de beide bureauorganisaties. Dat proces moet dit jaar zijn afgerond.

Tevens zullen we in overleg met het ministerie van Financiën gaan werken aan de voorbereiding van een nieuwe accountantswet. Dat zal de nodige energie kosten, maar ontslaat ons niet van de plicht om ondertussen de vinger aan de pols van markt en samenleving te houden. Want het doel van de fusie is dat het beroep zich in Nederland krachtiger en eenduidiger manifesteert. Dat heeft alleen zin als we ons bewust zijn van de veranderingen om ons heen en ons richten op de agenda van onze klanten en stakeholders. Hun agenda van morgen moet onze agenda van vandaag zijn.

Anne-Marike van Arkel
Berry Wammes

Anne-Marike van Arkel was tot 1 februari 2018 algemeen directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Berry Wammes is directeur van de NBA.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.