Magazine

'Jaarrekening is voor ons een bijproduct'

SVC kiest heel bewust voor specialisatie in de markt van financiële dienstverleners, in combinatie met slimme toepassing van informatietechnologie. In een markt vol generalistische accountantskantoren onderscheiden ze zich daarmee.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 6, 2010

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

De vernieuwer

SVC is geen doorsnee accountantskantoor. Eigenlijk is het zelfs de vraag of de benaming accountantskantoor recht doet aan deze organisatie, want SVC ondersteunt financiële dienstverleners - zoals intermediairs, gevolmachtigden en verzekeraars - op het gebied van strategie, inrichting van zorgplicht en compliance, administratieve organisatie en interne controle, due diligence bij de overname van assurantieportefeuilles en adviseert over tal van andere zaken. Wettelijke controles doet SVC niet en een Wta-vergunning is dan ook niet aangevraagd. De activiteit die nog het dichtst bij die van een ‘normaal’ mkb-accountantskantoor ligt is de controle van volmachtafrekeningen van gevolmachtigden in de verzekeringsmarkt: daar ligt ook de historische basis van het accountantskantoor binnen SVC.

Dat is ook precies het kleine maar aantrekkelijke gaatje in de markt dat Frans Kemper begin deze eeuw ontdekte. De Nederlandsche Bank besloot destijds na enkele ‘ongelukken’ om het toezicht op gevolmachtigden in de verzekeringsmarkt te verscherpen. Deze categorie tussenpersonen - veelal de wat grotere assurantiekantoren die van een verzekeraar meer bevoegdheden krijgen dan reguliere tussenpersonen - valt sindsdien onder een wat strenger regime, dat onder meer vereist dat de accountant een controle uitvoert op de activiteiten die het kantoor namens de verzekeraar uitvoert.

Specialisatie essentieel

Deze controle vereist specifieke kennis van de processen van een verzekeraar. Frans Kemper - daarvoor werkzaam bij KPMG en toen al gepokt en gemazeld in de verzekeringswereld - had daarvoor de juiste ervaring en vanuit een vers gestart samenwerkingsverband met adviesorganisatie SVC was de controle van deze volmachten een van de eerste diensten.

Sindsdien is het dienstenpakket van SVC flink gegroeid, maar de specialisatie is gebleven.

Kemper ziet dit als essentieel: “De vijf accountants en vijf consultants van SVC hebben stuk voor stuk een flinke ervaring opgedaan in deze sector en kennen de issues die spelen. Bovendien beschikken ze allemaal over de juiste netwerken van klanten, toezichthouders en branchedeskundigen. Die combinatie is volgens mij de enige manier om daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren aan een klant. Deze kennis is uiteraard ook aanwezig bij de big four en andere adviesorganisaties, maar wij richten ons met name op het midden- en kleinbedrijf in deze markt. En dat is onderscheidend.”

Samenstellen

SVC doet dat met een combinatie van advies en controle, maar ook door een uitgekiend gebruik van informatietech- nologie. Zo heeft het kantoor specifieke tools en internetapplicaties ontwikkeld waarmee het zowel voor de klant als voor SVC eenvoudiger wordt om de volmachtcontrole uit te voeren. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door de vergaande specialisatie: een generalistisch kantoor zou de investering in dergelijke tools niet kunnen terugverdienen. Daarnaast zijn er online tools beschikbaar voor bijvoorbeeld het monitoren van de WFT compliance voor hypotheekketens en het risicomanagement voor verzekeraars.

Inmiddels is SVC ook begonnen met het samenstellen van jaarrekeningen en begint het kantoor dus langzamerhand iets meer te lijken op een ‘gewoon’ accountantskantoor. Kemper: “Eigenlijk maken we de omgekeerde beweging door van wat gebruikelijk is. Veel accountantskantoren beginnen met samenstel- en controlewerk en ontwikkelen later ook adviesdiensten. Bij ons is het eigenlijk andersom gegaan.”

FD Plaza

De mensen van SVC kijken voortdurend om zich heen naar hoe de markt, tech- nologie en maatschappij veranderen en proberen daarop in te spelen. Een voorbeeld is FD Plaza, een bedrijf dat door Kemper en zijn partners bewust buiten SVC is opgezet. Kemper: “Intermediairs kunnen voor de administratieve afwik- kelingen in het primaire proces - zoals schadeafhandeling, het opmaken van de polis en het innen van premies - gebruikmaken van gespecialiseerde partijen in de verzekeringsmarkt. Maar voor de financiële administratie was zo'n gespecialiseerde partij er niet. Met FD Plaza spelen we daar op in: het is een administratief platform dat specifiek voor de verzekeringsmarkt is ontwikkeld en de administratie geheel uit handen neemt. Overigens staat het niet alleen open voor onze eigen klanten, maar ook voor andere partijen en hun accountant.”

‘Administratiefabrieken’

Kemper gelooft dat zulke ‘administratiefabrieken’ in specifieke sectoren de toekomst hebben en wijst op een opvallende trendomkering: “Een jaar of tien geleden probeerden accountants de klant steeds meer zelf te laten doen aan de administratie. Door de komst van internetboekhouden neemt de accountant tegenwoordig weer de taken terug.”Hij denkt dat het accountantskantoor van de toekomst moet worden aangestuurd als een adviesorganisatie: “Dat betekent meer vrijheid voor de mensen, ruimere planning en sturen op initiatief en ontwikkeling. Dat staat haaks op het ‘productiewerk’ dat het voeren van administraties en het samenstellen van jaarrekeningen toch steeds meer gaat worden. Ik sluit dan ook niet uit dat het werk van onze samenstelpraktijk op termijn verschuift richting FD Plaza. Dat is ook de primaire reden dat we dit buiten SVC hebben gehouden. SVC springt bij wanneer er specifieke advies- of accountantskennis nodig is.”

Lef

Zijn er daarnaast nog andere zaken waarmee SVC zich onderscheidt? Kemper: “We zetten ervaren consultants in voor controlewerk, stuk voor stuk seniore mensen die meestal zelf een volmachtkantoor hebben gehad. Uiteraard is wel altijd een registeraccountant eindverantwoordelijk. Toen we daarmee begonnen keek het NIVRA daar wel van op. Maar vond het na enige toelichting een prima aanpak. Daarnaast werken we veel met inhuur van zelfstandig werkende branchedeskundigen.”

Tot slot nog een advies voor andere kantoren die zich willen vernieuwen en/ of onderscheiden. “Het formalisme van de dienstverlening door accountants groeit, daar moet je uit proberen te breken en dat vergt lef. En met het oprukken van de technologie zul je andere manieren moeten vinden om waarde te creëren. Er liggen legio kansen. Iedere branche kent nog problemen waar oplossingen voor moeten worden gevonden. Geef mensen de ruimte hieraan te werken. Vanuit SVC zijn op deze manier al een organi- satie voor het converteren van verzekeringsadministraties en een adviesorganisatie voor XBRL ontstaan.”

Serie ‘De Vernieuwer’

Dit artikel is het derde in een serie portretten over innovatieve initiatieven in het accountantsberoep. Het ‘nieuwe’ kan zowel liggen op vakinhoudelijk gebied als op het terrein van technologietoepassing, bedrijfsvoering, opvallende specialisaties of personeelsbeleid.

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.