de Accountant nr. 6 2010

MAGAZINE |

Meerwaarde?

Het accountantsberoep is de laatste jaren gewend geraakt aan kritiek op haar functioneren. De samenleving...

MAGAZINE |

Nieuws

Afscheid Raden van Tucht - Nederland fiscaal aantrekkelijk - Big four controleren 94 procent van OOB’s...

MAGAZINE |

Spookcijfer: Bron plagiaatcijfer: 24 jaar doorvertellen

Sommige spookcijfers die wij in deze rubriek over de knie leggen zijn niet meer dan amusant en doen weinig...

MAGAZINE |

Baas boven baas

Groeiende accountantskantoren stellen vaak een professionele manager aan voor de dagelijkse leiding....

MAGAZINE |

Grote zzp-doorbraak laat nog op zich wachten

De kredietcrisis heeft voor de ontwikkeling van het aantal zzp-accountants twee gevolgen, die elkaar...

MAGAZINE |

'We moeten terug naar onze kernwaarden'

In het rapport van de commissie De Wit over de kredietcrisis en het financiële stelsel wordt kritiek...

MAGAZINE |

De schijn van exactheid

De kloof tussen verslaggeving en de gebruikers van de jaarrekening is aanzienlijk. Onbegrip, een overdaad...

MAGAZINE |

Corporate governance-verklaring en accountant

Op 11 maart 2010 publiceerde het NIVRA Praktijkhandreiking 1109 ‘Verantwoordelijkheid accountant bij...

MAGAZINE |

'Niet iedereen wil als parttime interne detective worden gezien'

Als in een organisatie fraude aan het licht komt dan is de interne auditor of de controller vaak de eerste...

MAGAZINE |

Believers versus non-believers

Volgens voorstanders is het baten-lastenstelsel broodnodig voor een reëel beeld van de overheidsfinanciën....

MAGAZINE |

Haken en ogen

Islamitisch financieren is internationaal een ‘booming markt', maar de betalingsproblemen van Dubai World...

MAGAZINE |

'Jaarrekening is voor ons een bijproduct'

SVC kiest heel bewust voor specialisatie in de markt van financiële dienstverleners, in combinatie met...

MAGAZINE |

Boeken - juni 2010

Zakelijk twitteren voor beginners - De kracht van mensen - Zicht op Schilder - Innoveren kan beter.

MAGAZINE |

'Internationaal zijn we al heel tevreden met good practice'

Er worden internationaal niet meer specialisaties van accountants vastgelegd. Ook moet de opleiding tot...

MAGAZINE |

Gespot - juni 2010

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2010-28, JT 2010-29.

MAGAZINE |

Schade

Ik ben aangereden door een fietser. De fietser zal hier waarschijnlijk heel anders tegenaan kijken en...

de Accountant nr. 7/8 2010 de Accountant nr. 5 2010