de Accountant nr. 11 2008

MAGAZINE |

Een goed woord

De commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van Arnold Schilder heeft haar ei gelegd. In...

MAGAZINE |

Spookcijfer: Fraudecijfers rijzen de pan uit

Vraag honderd schoorsteenvegers naar het percentage schoorstenen met een teveel aan vastgekoekt roet...

MAGAZINE |

Kat op het spek?

Sinds de kredietcrisis staan bonussen sterker dan ooit ter discussie. Ook cfo's ontvangen resultaatafhankelijke...

MAGAZINE |

'Het maatschappelijk belang van de accountant staat voorop'

Door in het besturingsmodel een helder onderscheid te maken tussen enerzijds de controlerend accountant...

MAGAZINE |

Meten = weten = begrijpen = beheersen?

De maatschappelijke roep om verantwoording en beleidsevaluatie leidt bij overheidsdiensten nogal eens...

MAGAZINE |

'Accountant moet maatschappelijke verwachtingen beter op het netvlies krijgen'

Robert Vos was ten tijde van het interview senior consultant bij ACS*, en zoekt naar verbindingen tussen...

MAGAZINE |

'Wij hebben geen last van historische ballast'

Op 30 oktober 2008 presenteerde het NIVRA tijdens een debatbijeenkomst een fictief jaarverslag van Zilch,...

MAGAZINE |

Interne audit, commissarissen en bestuur

Volgens het rapport Bondgenoten in Governance verdient de relatie tussen auditcommissies en de interne...

MAGAZINE |

10+ voor Nederlands huishoudboekje

Vergeleken met andere landen is het huishoudboekje van Nederland uitmuntend, zegt president Saskia Stuiveling...

MAGAZINE |

AA- of BB+

Over kredietbeoordelaars wordt veel geschreven. Maar hoe komen ze eigenlijk tot hun befaamde ratings?...

MAGAZINE |

Halfslachtige oplossingen werken niet

Twijfelt er nog iemand aan de rol van hebzucht bij de huidige financiële crisis? Nauwelijks, zo lijkt...

MAGAZINE |

Samenstelverklaring: van het mkb hoeft het niet

Als de klant werkelijk koning is, dan kan de huidige samenstelverklaring per direct worden afgeschaft....

MAGAZINE |

Boeken - november 2008

Commissaris van nu - De grootste kraak in krantenland - Het 80/20-principe.

MAGAZINE |

Gespot - november 2008

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

Studenten over werkweken en ambitie

Hoe lang zijn de studie/werkweken van accountancystudenten? Wat zijn de belangrijkste oorzaken, en vrezen...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2008-46, JT 2008-47, JT 2008-48.

MAGAZINE |

Zekerheid overschat

Ook docenten moeten worden bijgeschoold. Tijdens een van de docententrainingen komt het onderwerp gegevensgerichte...

de Accountant nr. 12 2008 de Accountant nr. 10 2008