de Accountant nr. 12 2008

MAGAZINE |

Eén accountantsfamilie

De aankondiging van de fusie tussen NIVRA en NOvAA is met enthousiasme door diverse partijen ontvangen....

MAGAZINE |

Schaken tegen de geschiedenis

Betekent de kredietcrisis het démasqué van het professionele risicomanagement? Integendeel, menen betrokkenen....

MAGAZINE |

Nieuws

Wouter Bos: ‘Accountants moeten goed nadenken over eigen rol’ - Beverwijk vergat PwC te vervangen - NOvAA...

MAGAZINE |

Spookcijfer: Tellen is moeilijk

Er zijn cijfers en cijfers. Sommige vereisen speciale studie om ze te doorgronden. Andere zijn simpel....

MAGAZINE |

'Risicomanagement kan een Jérôme Kerviel niet stuiten'

Betekent de huidige financiële crisis dat risk management een luchtbel is geweest? Of heeft men gewoon...

MAGAZINE |

Koninklijke verslaggeving

Wat voor informatie staat er in de jaarverslagen van Europese vorstenhuizen? Publiceren ze allemaal wel...

MAGAZINE |

'Wij zullen accountants zonodig voor de strafrechter slepen'

Hij is de enige registeraccountant die burgers strafrechtelijk kan vervolgen en als openbare aanklager...

MAGAZINE |

'Wie skypt de accountants wakker'

De accountantscontrole kan door softwarematige analyse van processen op heel andere leest worden geschoeid. Dat...

MAGAZINE |

Kijken in de keuken

Accountantsorganisaties die een wettelijke controleopdracht overdragen, moeten hun opvolger toegang verlenen...

MAGAZINE |

Accountant en actuaris als cro

Steeds meer organisaties benoemen een chief risk officer in de raad van bestuur. In hoeverre kwalificeren...

MAGAZINE |

'We gaan ons nut bewijzen'

Ooit veegde hij als commandant van een ME-peleton de Vondelstraat schoon, nu is hij directeur van wat...

MAGAZINE |

Verbied off balance-behandeling bezittingen en schulden

Een verbod op off balance sheet-behandeling van bezittingen en schulden, vergroot het vertrouwen in banken....

MAGAZINE |

Waarom geen accountant?

Hoogleraar accounting Jan Bouwens (geen RA) pleit elders in dit nummer (pagina 44) voor het aan banden...

MAGAZINE |

Zelfhulp bij risicobeheersing

Ook mkb-ondernemers doen er goed aan de risico's voor hun onderneming zo beheersbaar mogelijk te maken....

MAGAZINE |

Boeken - december 2008

The trillion dollar meltdown - Gepast en ongepast geld - Internal auditing.

MAGAZINE |

Gespot - december 2008

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2008-49, JT 2008-50.

MAGAZINE |

Afdekken risico's

Aan boord van mijn zeilboot heb ik een brandblusser. Bij de aanschaf hiervan heb ik gekozen voor een...

de Accountant nr. 1 2009 de Accountant nr. 11 2008