de Accountant nr. 2 2006

MAGAZINE |

De RA als boegbeeld

Het is heel menselijk om gedoe voor je uit te schuiven. Hele volksstammen zetten zich pas op de avond...

MAGAZINE |

Werkdruk is kernprobleem

De inkomens van openbaar accountants stijgen sterker dan die van interne en overheidsaccountants en RA's...

MAGAZINE |

'Kantoren zouden zich eens moeten afvragen hoe dat komt'

Steeds meer dertigers houden het accountantsberoep voor gezien. Vaak nog maar net nadat ze als RA zijn...

MAGAZINE |

'Vrouwen moeten duidelijker zijn over hun ambities'

Wanneer stoten vrouwen in de accountancy eindelijk eens door naar de top? Op weg daar naar toe verlaten...

MAGAZINE |

Opsporing terreurfondsen kan slimmer

Het onder meer door Amerikaanse wetgeving verplichte Know Your Customer-beleid van financiële instellingen...

MAGAZINE |

'Maak management letter openbaar!'

Het gaat de goede kant op met de communicatie tussen beursfondsen en beleggers, maar er valt nog steeds...

MAGAZINE |

Deponeringsplicht raakt ook accountant

Controleplichtige bedrijven voldoen nauwelijks beter aan hun publicatieplicht dan doorsnee ondernemingen....

MAGAZINE |

Toezichthouders over de vloer

Bij governance-trajecten stuiten IAD's op tal van vragen. Veel is nog onduidelijk, stakeholders hebben...

MAGAZINE |

Lakmoesproef op overheidsbestuur

De Rotterdamse Rekenkamer deed begin dit jaar samen met KPMG een lakmoesproef door vast te stellen of...

MAGAZINE |

Gevraagd: actieve aandeelhouder

Institutionele beleggers wordt gevraagd om zich als aandeelhouder actiever op te stellen. Een wettelijke...

MAGAZINE |

Hoeveel topvrouwen?

In het juli/augustusnummer stelde ik dat vrouwen nooit even sterk vertegenwoordigd zullen zijn in topfuncties...

MAGAZINE |

Earn out-regeling als boobytrap

Wat voor veel accountants betrouwbare smeerolie is om bedrijfsovernames te vergemakkelijken, kan op termijn...

MAGAZINE |

'Discutabel, eenzijdig en verouderd'

Volgens Daniëlle Berndsen slaat Tom Nierop in zijn column ‘Meer vrouwen?’ (juli/ augustus) de plank volstrekt...

MAGAZINE |

Houdt rekening met eigenheid kleine kantoren

Het huidige kwaliteitstoezicht houdt te weinig rekening met de omvang en bedrijfskenmerken van kleinere...

MAGAZINE |

Een accountant en zijn leest

Accountants hebben soms de neiging om bij advisering over specialistische onderwerpen hun eigen kunnen...

MAGAZINE |

'Wij willen symmetrie in omgang met opleidingen'

Met het in werking treden van de Wet toezicht accountantsorganisaties zijn het Examenbureau Registeraccountants...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2006-43, JT 2006-44, JT 2006-45, JT 2006-46.

MAGAZINE |

Koffie!

Zelf ben ik een fervente drinker van koffie. Er is een tijd geweest dat ik alleen koffie, bier of water...

de Accountant nr. 3 2006 de Accountant nr. 1 2006