Nieuws

NIVRA en NOvAA presenteren Plan van Aanpak

NIVRA en NOvAA, binnenkort verenigd in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), hebben vandaag een plan van aanpak getiteld 'Lessen uit de Kredietcrisis' gepresenteerd. Het plan vormt een reactie op recente kritiek op het accountantsberoep.

Het plan beoogt een zwaardere invulling van de zogenaamde poortwachtersfunctie die de accountant vervult. Dit moet worden gerealiseerd door versterking van de professioneel-kritische houding, betere waarborgen voor onafhankelijkheid, een meer effectieve signalering van risico's bij ondernemingen en een grotere transparantie van accountantsorganisaties.

De voorstellen betreffen onder meer:

  • Publieke rapportage per kantoor door de AFM over haar bevindingen.
  • Verbod op commerciële prikkels bij de beoordeling van controlerend accountants.
  • Verplichte permanente educatie, met name op het gebied van professioneel-kritische oordeelsvorming.
  • De Raad van Commissarissen, dan wel de Audit Commissie wordt de opdrachtgever, ook voor eventuele adviesdiensten.
  • Invoering van een Code Accountantsorganisaties waarbij onder meer onafhankelijke toezichthouders en meer transparantie worden geregeld.
  • Een verplichte toelichtende paragraaf in de controleverklaring.
  • Uitbreiding van het wettelijk mandaat waardoor de signalerende functie van accountant beter kan worden ingevuld.

NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers zegt hierover: "Met dit plan hopen wij invulling te geven aan de veranderende maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de accountant. Daarbij zijn de voorstellen tot verbreding van de poortwachtersfunctie specifiek gericht op vragen die door de Tweede Kamer zijn gesteld."

NOvAA-voorzitter Diana Clement geeft aan dat de maatregelen in het plan vooral betrekking hebben op accountants die betrokken zijn bij controle van beursfondsen en financiële instellingen. "Maar er worden ook maatregelen aangekondigd die gaan over de kwaliteitsverbetering voor het hele beroep. Die maatregelen zijn ook van toepassing op de mkb-sector. Want kwaliteit is de basis voor alle accountants."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.