Nieuws

'Rekenkamers in eurozone belemmerd in onderzoek naar afwikkeling banken'

Rekenkamers in de eurozone hebben van onder meer DNB niet de benodigde toegang gekregen tot alle documenten die zij nodig hebben om gedegen onderzoek te doen naar de afwikkeling van crises bij middelgrote en kleine banken.

Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Volgens de Rekenkamer is het daardoor niet mogelijk om hun wettelijke taak van onafhankelijk onderzoek goed uit te voeren. In Nederland kreeg de Rekenkamer niet alle documentatie te zien van DNB.

In de eurozone gebeurt de voorbereiding op afwikkeling sinds 1 januari 2016 onder de eindverantwoordelijkheid van een Europese gemeenschappelijke afwikkelingsraad, de Single Resolution Board (SRB). Deze taak maakt onderdeel uit van Europees beleid dat is ingesteld na de financiële crisis van 2008. Het doel is te voorkomen dat bij een volgende crisis banken opnieuw met publiek geld gered moeten worden. Afwikkeling van een bank is nodig als die in ernstige financiële problemen is gekomen. Het leidt tot faillissement of resolutie van de falende bank. Resolutie betekent dat de activiteiten van deze bank geheel of gedeeltelijk worden voortgezet.

"Eén van de conclusies van de Algemene Rekenkamer was dat zij in haar controlemogelijkheden werd belemmerd. Zij kreeg niet alle SRB-documenten die zij bij De Nederlandsche Bank had opgevraagd. Deze ervaring hebben de andere zes rekenkamers ook met hun nationale autoriteiten. Ze kregen geen volledige en onvoorwaardelijke inzage in de richtlijnen die de SRB hanteert voor de afwikkeling van middelgrote en kleine banken. Omdat zij hierdoor in hun controlerende taak belemmerd zijn, roepen de EU-rekenkamers alle verantwoordelijke instanties op Europees en nationaal niveau op te waarborgen dat zij onbeperkte toegang hebben tot de informatie die zij relevant achten voor hun werk", aldus de Rekenkamer.

Gezamenlijke richtlijnen

De voorbereiding op de afwikkeling van falende middelgrote en kleine banken is volgens de Rekenkamer nog niet geheel op orde. "De zeven rekenkamers vonden dat de nationale autoriteiten op weg zijn en dat het planningsproces grotendeels functioneert, maar ook dat er verschillen zijn tussen de nationale afwikkelingsautoriteiten, zowel in organisatorische als inhoudelijke zin. Het gevolg is dat elk instituut in iedere lidstaat een eigen invulling geeft aan afwikkelingsplannen voor middelgrote en kleine banken. Dit kan binnen de EU leiden tot verschillen in de omgang met banken in crisis."

Daarom pleiten de EU-rekenkamers ervoor dat de SRB en de nationale autoriteiten gezamenlijk richtlijnen ontwikkelen voor afwikkelingsplanning voor middelgrote en kleine banken.

Het Contact Comité, het samenwerkingsverband van de presidenten van alle nationale rekenkamers van de EU en de Europese Rekenkamer, heeft het overkoepelende rapport van de zeven rekenkamers op 16 december 2020 gepubliceerd. Het gaat om de rekenkamers van Duitsland, Estland, Finland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Nederland. De Nederlandse Algemene Rekenkamer publiceerde haar eigen bevindingen over de situatie in Nederland een jaar geleden en was toen kritisch over de plannen van DNB voor de afwikkeling van crises bij middelgrote en kleine banken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.