Nieuws

Novak blij met ruimere vrijstelling verplichte accountantscontrole

Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid wil een ruimere definitie van 'kleinere ondernemingen'. Daardoor worden meer Nederlandse bedrijven vrijgesteld van verplichte accountantscontrole.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer van 3 oktober. Momenteel hanteert Nederland striktere criteria dan de Europese Unie aan lidstaten toestaat. Vanuit de Tweede Kamer werd al eerder op deze verruiming gezinspeeld. Ook Novak drong hier op aan.

In de bestaande definitie zijn 'kleine' ondernemingen vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole op de jaarrekening bij een balanstotaal van maximaal 4 miljoen euro en een netto-omzet tot 8,8 miljoen euro. Wanneer Nederland gebruik maakt van de ruimte die de Europese richtlijn biedt, wordt dit verhoogd tot respectievelijk 6 miljoen en 12 miljoen euro. Opstelten legt zijn voornemen eerst voor aan de afdeling advisering van de Raad van State maar hoopt nog dit jaar met aanpassing van de wet te komen.

Motie

Het initiatief van minister Opstelten volgt na een motie van de Kamerleden Van Hijum (CDA) en De Vries (VVD). Zij vroegen de minister om de voor- en nadelen in kaart te brengen van een verhoging van de vrijstellingsgrens voor de verplichte accountantscontrole.

De minister slaat deze tussenstap nu over door meteen de vrijstelling te verruimen en daarmee de administratieve lasten van kleinere ondernemingen te verlichten. Wet- en regelgeving op het gebied van financiële verslaggeving valt onder de bevoegdheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

Maatwerkproducten

Novak bepleitte al eerder om de grenzen op te trekken. Novak-voorzitter Marco Moling: "Uitstekend dat minister Opstelten zo voortvarend doorpakt en echt iets doet aan knellende administratieve lasten. Veel mkb-ondernemers met deze rechtspersooonlijkheid zagen de verplichte controle vooral als een 'moetje' en misschien zelfs wettelijke werkverschaffing voor accountants. Als accountant bied ik liever dienstverlening waar cliënten de toegevoegde waarde wel van zien, zeker nu er toch al zo veel onrust is ontstaan over deze controlewerkzaamheden."

Volgens Moling heeft het mkb behoefte aan maatwerk, bijvoorbeeld door 'assurance' bij specifieke aspecten als de waardering van voorraden, debiteuren en onderhanden werk te geven aan stakeholders als de Belastingdienst, banken of kredietverzekeraars. "Novak is volop bezig om dergelijke maatwerkproducten te ontwikkelen", aldus de branchevereniging voor mkb-accountants.

"Natuurlijk willen we ook de jaarrekening van niet-wettelijke controleplichtige ondernemingen (blijven) controleren, maar dan op vrijwillige basis", aldus Moling.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.