Nieuws

Accountantskamer: Stop met dienstverlening aan coffeeshop

De Accountantskamer geeft de beroepsgroep "in overweging" geen diensten meer te verlenen aan "entiteiten die zich met gedoogde en tegelijk buitenwettelijke activiteiten inlaten", zoals een coffeeshop.

De werkzaamheden voor zulke cliënten bergen namelijk "een onaanvaardbaar en nauwelijks te vermijden risico van niet integer handelen" in zich, zegt de tuchtrechter in een uitspraak over een registeraccountant, die twee keer een samenstellingsverklaring afgaf, terwijl een kasadministratie ontbrak. Ook maakte hij geen melding van ongebruikelijke transacties.

Het Bureau Financieel Toezicht klaagde erover dat de accountant:

  • ten onrechte twee ongebruikelijke transacties niet gemeld aan FIU-Nederland, terwijl de coffeeshop eind 2009 en eind 2010 een kassaldo aanhield van 504.420 respectievelijk 499.750 euro, zonder onderliggende (sluitende) kasadministratie en overige administratieve bescheiden;
  • bij het samenstellen van de jaarrekeningen in strijd met Standaard 4410 en Standaard 240 van de NVCOS geen nader onderzoek heeft uitgevoerd of gegevens opgevraagd over de ontbrekende kasadministratie.

De Accountantskamer heeft de klacht onlangs gegrond verklaard, maar legde geen maatregel op vanwege de "bijzondere omstandigheden". Het gaat hier namelijk om een coffeeshop, waar de overheid enerzijds de verkoop van softdrugs gedoogt, maar anderzijds de inkoop en bevoorrading beschouwt als crimineel handelen.

Omdat het voor een accountant eigenlijk onmogelijk is diensten in de onderhavige branche te verlenen zonder daarbij op gespannen voet te komen met de geldende gedrags- en beroepsregels, werkt de beklaagde accountant sinds 2012 niet meer voor deze cliënt of voor andere coffeeshops.

Beroepsregels niet aanpassen

De Accountantskamer geeft de beroepsgroep "ten overvloede" in overweging geen diensten meer te verlenen aan "entiteiten die zich met gedoogde en tegelijk buitenwettelijke activiteiten inlaten", zoals een coffeeshop.

Maar zouden de beroepsregels, gezien de speciale gedoogpositie van coffeeshops, niet moeten worden aangepast, zodat accountants toch de jaarrekening van ‘gedoogde entiteiten' kunnen samenstellen? Want juist bij branches met grote kans op niet-integer gedrag is een deugdelijke dienstverlening door accountants toch wenselijk?

De NBA vindt het niet nodig de regelgeving aan te passen. "De huidige regelgeving is robuust genoeg" en sluit dienstverlening aan coffeeshops niet uit. Een strikte voorwaarde is wel dat de accountant zijn diensten kan verlenen overeenkomstig de fundamentele beginselen van de VGBA.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.