Nieuws

Vertrouwensfunctie weer kern van accountantsberoep

Er is een andere cultuur nodig binnen de accountancy om het vertrouwen in de sector te herstellen. Dat stelt een werkgroep van jonge partners van accountantskantoren, in een rapport aan de sector en de Tweede Kamer.

Het publiek belang moet voorop staan, de vertrouwensfunctie en de kwaliteit moeten leidend zijn. Om dat te waarborgen stelt de werkgroep een breed pakket aan maatregelen voor.

Het verbeteren van de beroepskwaliteit vormt de rode draad in het pakket van maatregelen dat de werkgroep voorstelt. Concurreren op kwaliteit vormt de basis voor het verdienmodel. De werkgroep pleit voor meer partners op minder opdrachten, meer ruimte voor begeleiding van medewerkers en uitbreiding van aantal en diepgang van interne kwaliteitsbeoordelingen. Accountantsorganisaties worden verplicht om hun doelstellingen en resultaten op deze en andere kwaliteitsindicatoren te publiceren.

Een cultuur waarin kwaliteit voorop staat moet gewaarborgd worden binnen het besturings- en beloningsmodel van accountantsorganisaties. Zo moeten accountantsorganisaties met een zogenaamde. oob-vergunning een raad van commissarissen met externe leden instellen, die het bestuur benoemt en beloont op basis van haar kwaliteitsprestaties. Verder ontvangen bestuursleden een vaste winstonafhankelijke beloning met maximaal 20 procent van hun salaris variabel uitgekeerd, mits ze de langetermijndoelstellingen halen.

Voor partners in de controlepraktijk wordt het inkomen sterker afhankelijk van de kwaliteit van hun werk. Bovendien wordt een deel van hun inkomen zes jaar lang uitgesteld. Het recht daarop vervalt als de betreffende partner steken heeft laten vallen met maatschappelijke schade als gevolg.

De jonge accountants pleiten bovendien voor een beroepseed en voor het opzetten van een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat oorzakenanalyses gaat verrichten om het inzicht in kwaliteitsbepalende factoren te vergroten.

Ook de opdrachtverlening aan de accountant is onderdeel van het plan. De accountant moet zijn werk primair doen in het publiek belang. Daarbij past benoeming en beloning door de rvc of aandeelhouders van de gecontroleerde onderneming, niet door het bestuur. Ook de communicatie van de accountant richting belanghebbenden moet worden verbeterd.

Het rapport getiteld 'In het publiek belang' is vandaag aangeboden aan Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer. De werkgroep verwacht dat met het invoeren en naleven van de voorgestelde maatregelen het risico op nieuwe incidenten sterk zal afnemen.

De werkgroep roept daarom op tot snelle invoering van de voorgestelde maatregelen. Een nog in te stellen onafhankelijke monitoringcommissie en de AFM zullen de voortgang toetsen. De uitvoering en naleving van de voorgestelde maatregelen is uiteindelijk bepalend voor het succes.

» Download het rapport 'In het publiek belang'

Bekijk het interview met leden van de werkgroep:

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.