Nieuws

Dijsselbloem uit stevige kritiek op Deloitte

Minister Dijsselbloem is zeer kritisch over het aanvankelijke besluit van Deloitte om niet van accountant te wisselen.

Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) door de minister  van Financiën. Op de vraag van Nijboer wat de reactie is van de minister op het aanvankelijke besluit van Deloitte om niet van accountant te wisselen, antwoordt Dijsselbloem: "Als deze berichtgeving juist is, laat dit twee dingen zien. Ten eerste dat bij de betrokken accountants de urgentie van het herstel van vertrouwen in de accountancy nog onvoldoende was doorgedrongen. Ten tweede laat dit zien hoe belangrijk het is om regelmatig van accountant te wisselen.

Inmiddels heb ik uit de pers begrepen dat Deloitte haar eerdere beslissing, om EY als accountant te handhaven, heeft teruggedraaid en dus alsnog een selectieproces voor een nieuwe accountant zal beginnen. Ik acht dit een juiste beslissing. Door de roulatie van accountantsorganisaties en externe accountants wordt het gevaar van te grote verwevenheid aangepakt en wordt de onafhankelijkheid van externe accountants en accountantsorganisaties versterkt."

Nijboer vraagt ook of Dijsselbloem het ermee eens is dat de beslissing "op geen enkele manier past bij de voorbeeldfunctie die een groot accountantskantoor als Deloitte heeft" en wat de minister vindt van het buiten de boeken houden van informatie over het inkomen en de goodwill van de Deloitte-top. Dijsselbloem: "Als de beslissing om terug te keren naar de oude accountant inderdaad was ingegeven door de wens om bepaalde zaken betreffende de inkomens van de Deloitte-partners niet inzichtelijk te maken, dan verhoudt dit zich zeer slecht met de sectorbreed uitgedragen intentie om de kwaliteit van de accountancy aanmerkelijk te verhogen.

Op de vraag of de AFM nog actie gaat ondernemen tegen Deloitte, antwoordt Dijsselbloem: "Deloitte heeft aangegeven alsnog afscheid te nemen van haar oude accountant en een selectieproces te beginnen voor een nieuwe accountant. De vraag of de AFM nadere acties onderneemt richting Deloitte kwalificeert als toezichtvertrouwelijke informatie. Wel merk ik op dat als onderdeel van de voorgenomen wetgeving (het recent geconsulteerde wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties) een geschiktheidstoets zal worden geïntroduceerd voor alle zittende en nieuwe bestuurders en leden van het interne toezichtsorgaan bij oob-accountantsorganisaties."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.