Nieuws

DSM winnaar Sijthoff-prijs

DSM is winnaar van de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie AEX-bedrijven. In de categorie 'overige beursfondsen' is de winnaar NN Group, bij de niet-beursgenoteerde bedrijven is dat Schiphol.

De prijs voor beste financiële verslaggeving werd gisteravond uitgereikt.

"Het jaarverslag van DSM is een nuchter verslag, echt geïntegreerd, met veel aandacht over de volle breedte van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering", aldus jurylid Frans van der Wel tijdens de uitreiking.

Volgens de jury onderscheidde het chemiebedrijf zich in positieve zin door in een paragraaf te beschrijven wat er in 2014 fout ging en ook een aantal incidenten te noemen.

"Een best practice is de paragraaf What still went wrong in 2014, waarbij de onderneming inzage geeft in een aantal incidenten. Goed is ook dat de onderwerpen die de auditcommissie bespreekt, corresponderen met de verklaring van de accountant. Er wordt inzicht geboden in de belangrijkste risico's, en dus niet slechts een willekeurige opsomming van risico's gegeven. Daarbij wordt ook aangegeven wat de mitigerende maatregelen zijn", aldus het juryrapport.

In zijn algemeenheid ziet de jury nog te weinig vooruitgang in de financiële verslaggeving van Nederlandse bedrijven, alhoewel er bij de AEX-bedrijven wel wat verbetering is. In deze categorie werd vorig jaar geen prijs uitgereikt vanwege 'ondermaatse kwaliteit'.

Over de controleverklaring merkt de jury op dat de accountant "doorgaans tussen de drie en zes kernpunten uit de controle noemt. Die punten richten zich hoofdzakelijk op de jaarrekening, zoals de waardering van activa aan het einde van het boekjaar. Daarentegen zou je ook iets verwachten over niet-financiële indicatoren, zoals een kwalitatieve uitspraak over de vorm van risicobeheersing die binnen de onderneming wordt toegepast, mede in verband met fraudebestrijding. Helaas worden over dergelijke onderwerpen slechts weinig opmerkingen gemaakt".

» FD: DSM wint Sijthoff-prijs (abonnees)

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.