Nieuws

Eumedion vraagt Europese instituties IFRS 9 snel goed te keuren

Eumedion roept de Europese Commissie en het Europees Parlement op om de goedkeuring van IFRS 9 voor gebruik in de Europese Unie niet uit te stellen, omdat het tot beter inzicht in de 'sterkte' van individuele banken en verzekeraars leidt.

Dit schrijft Eumedion in een vandaag verzonden brief aan de leden van de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement en aan Europees Commissaris Jonathan Hill.

IFRS 9 is de nieuwe verslaggevingsstandaard voor – onder meer – de bijzondere waardeverminderingsverliezen van financiële instrumenten en vervangt de oude standaard IAS 39. IFRS 9 voorziet in een nieuw model voor bijzondere waardeverminderingsverliezen gebaseerd op de 'verwachte' verliezen in plaats van op de 'opgelopen' verliezen zoals voorgeschreven in IAS 39. Het is de bedoeling dat IFRS 9 vanaf boekjaar 2018 door alle Europese beursgenoteerde ondernemingen, inclusief banken en verzekeraars, wordt toegepast.

EFRAG, het adviesorgaan van de Europese Commissie op het terrein van financiële verslaggeving, heeft kort geleden echter geadviseerd IFRS 9 voorlopig niet van toepassing te laten verklaren voor Europese verzekeraars. EFRAG vindt dat IFRS 9 pas voor verzekeraars moet gaan gelden als de herziening van de verslaggevingsstandaard voor verzekeringscontracten (IFRS 4; relevant voor de waardering van de 'passivakant' van de balans van verzekeraars) is voltooid.

Eumedion is het hier niet mee eens. IFRS 9 is voor beleggers namelijk een veel beter startpunt om verzekeraars te analyseren dan de huidige IAS 39. Het is bovendien de verwachting dat de IASB al volgend jaar met een 'exposure draft' inzake een herziene IFRS 4 komt.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.