Nieuws

VNG en NBA buigen zich over uitleg Standaard 610

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NBA gaan gezamenlijk voorwaarden en praktijkvoorbeelden uitwerken over de mate waarin de externe accountant van een gemeente gebruik kan maken van controles die al door medewerkers van de gemeente zijn uitgevoerd.

Dat hebben de twee organisaties gezamenlijk bekendgemaakt. Het bericht volgt op het ontstaan van een meningsverschil over wie de kosten betaalt van meerwerk dat accountants bij gemeenten moeten verrichten als de interne audit-functie niet op het niveau is van de mei 2014 aangescherpte regels. Volgens de VNG kwamen de hogere rekeningen voort uit door de accountants zelf verhoogde controlestandaarden en betrof het daarom 'een beroepsrisico' waarvoor de accountants zelf meoten opdraaien. De NBA stelde daar tegenover dat het om nieuwe eisen gaat die door de minister van Financiën goedgekeurd zijn en die zijn voortgekomen uit aangescherpte internationale regelgeving. Over de desbetreffende meerkosten moeten tussen gemeente en accountant nadere afspraken worden gemaakt, vindt de NBA.

Scoren

Dat meningsverschil blijft bestaan, zo blijkt nu, maar het betreft alleen de gevallen waarin niet expliciet in contract of opdrachtbrief is opgenomen wie de meerkosten betaalt. Verder wordt gesignaleerd dat het voor het vervolg van groot belang is dat gemeente en accountant tijdig met elkaar in gesprek treden over de kwaliteit van de audit, met name op dit punt. De mate waarin de gemeentelijke controleactiviteiten aantoonbaar 'scoort' op de voorwaarden objectiviteit, deskundigheid en kwaliteit bepaalt dan de mate waarin de accountant er gebruik van kan maken.

Slim inrichten

Is dit van voldoende niveau, dan verandert er niets. Is het niet voldoende, dan staat de gemeente voor de keus om de kwaliteit van de eigen auditfunctie te verhogen, slim een aantal zaken in te richten of om extra werkzaamheden aan de accountant te laten.

Van belang is om dit van te voren gezamenlijk af te stemmen, aldus VNG en NBA. Aangezien deze nieuwe regelgeving zowel bij accountants als bij gemeenten tot de nodige vragen leidt, zullen de twee organisaties gezamenlijk een brochure opstellen met een uitwerking van de voorwaarden en praktijkvoorbeelden voor zowel de accountant, als gemeenten, met specifieke aandacht voor minder grote gemeenten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.