Nieuws

Advocaat als forensisch onderzoeker 'vergroot spanningsveld'

Het inschakelen van advocaten als forensisch onderzoeker vergroot de spanning tussen enerzijds het belang van voortvarende opsporing en vervolging en anderzijds het verschoningsrecht van advocaten.

Dat schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op vragen van het PvdA-Kamerlid Recourt. Van der Steur zegt niet te beschikken over cijfers die aangeven in welke mate advocaten worden ingezet als forensisch onderzoeker, maar hij geeft wel aan dat hij in die gevallen de indruk heeft dat de advocaat "dan veelal samenwerkt in een multidisciplinair team met accountants, fiscalisten en IT-specialisten". De complexiteit van fraude-onderzoeken bij (grote) ondernemingen zou daar aanleiding toe geven. Onlangs meldde het FD dat de advocaat steeds vaker als onderzoeker wordt ingeschakeld - soms in concurrentie met de accountant - maar ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) heeft daarover geen exacte cijfers, aldus de minister.

Van der Steur acht de ontwikkeling niet onproblematisch. Hij schrijft dat het Openbaar Ministerie met de NOVA in gesprek is "over het gegeven dat door de tijd heen de dienstverlening van advocaten zich over een steeds breder terrein is gaan uitstrekken". Gesignaleerd wordt dat daarmee ook het sectorale beroepsgeheim zich verbreedt. Advocaten kunnen zich beroepen op een geheimhoudingsplicht als het gaat om belastende zaken voor hun cliënt. Van der Steur: "Hierdoor wordt het spanningsveld tussen het verschoningsrecht enerzijds en het belang van voortvarende opsporing en vervolging anderzijds vergroot."

De Kamer zal voor het zomerreces worden geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken met de NOVA, waarbij overigens ook de notarissen (KNB) betrokken zijn, in het kader van "de rijksbrede aanpak van fraude".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.