Nieuws

Advocatenorde gaat regeringsprogramma onderzoeken

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) gaat voor het eerst een regeringsprogramma toetsen op rechtsstatelijkheid. Een speciale commissie toetst voorstellen aan de criteria betrouwbaarheid van de overheid, fundamentele rechten en vrijheden van burgers en toegang tot het recht.

De NOvA vindt het vanuit zijn wettelijke taak van belang om de voorstellen van de aanstaande regering te toetsen op rechtsstatelijkheid. De advocatenorde start het onderzoek als het nieuwe kabinet het regeringsprogramma heeft uitgewerkt.

"In het hoofdlijnenakkoord staan de thema's asiel en migratie, goed bestuur en een sterke rechtsstaat en nationale veiligheid. Dit zijn onderwerpen die de commissie nader zal onderzoeken en zal beoordelen op rechtsstatelijkheid", aldus commissievoorzitter en hoogleraar Elaine Mak.

Bijzondere aandacht

De commissie gaat onder meer de totstandkoming en gevolgen van een Asielcrisiswet onderzoeken. Ook de relatie tussen nationale wetgeving en Europese en internationale wet- en regelgeving zal "de bijzondere aandacht" van de commissie hebben. Dat geldt ook voor onderwerpen als vernieuwing van de democratie, de rechtsstaat en voorstellen over strafvervolging.

De advocatenorde doet sinds 2017 onderzoek naar de verkiezingsprogramma's, nu wordt ook een regeerprogramma onderzocht. Bij de verkiezingen van november vorig jaar werden in de programma's van PVV, VVD, BBB, NSC, JA21, CDA, FVD, Denk, BVNL en SGP voorstellen gevonden die "de toets aan de minimumnormen van de rechtsstaat" niet doorstaan. Vooral op het gebied van asiel en migratie deden partijen voorstellen die juridisch niet kunnen, aldus de orde.

Bron: ANP/NOvA

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.