Nieuws

Veel verkiezingsprogramma's voldoen niet aan minimumnormen van de rechtsstaat

Net als bij eerdere verkiezingen heeft een commissie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de verkiezingsprogramma's van de Tweede Kamerverkiezingen getoetst op rechtsstatelijkheid. Tien van de achttien partijprogramma's bevatten voorstellen die de toets aan de minimumnormen van de rechtsstaat niet doorstaan.

Het is de vierde keer dat de NOvA onderzoek laat doen naar de rechtsstatelijkheid van verkiezingsprogramma's. Bij de laatste verkiezingen in 2021 voldeden zeven van de veertien partijprogramma's niet aan de normen van de rechtsstaat, nu zijn dat er tien van de achttien: VVD, NSC, BBB, CDA, PVV, BVNL, DENK, FvD, JA21 en SGP.

De commissie zag dat veel partijen stilstaan bij de risico's van een bedrijfsmatig en anoniem optredende overheid, in het licht van de toeslagenaffaire en de Groningse aardbevingsschade. De wens dat de overheid weer regie neemt op terreinen zoals zorg, huisvesting of de arbeidsmarkt komt bij verschillende partijen terug. De roep om versterkt toezicht op talloze gebieden getuigt ook van het belang dat menige partij heeft voor de zorg van de overheid voor de publieke zaak, aldus de NOvA.

Bezorgd

De commissie is positief over de aandacht van veel partijen voor de Grondwet, maar is bezorgd waar het gaat over het waarborgen van fundamentele rechten en vrijheden van alle burgers. Dat geldt ook voor de zekerheid van een eerlijk proces en effectieve toegang tot de rechter voor iedereen.

Bij vraagstukken rondom migratie en georganiseerde misdaad komt de rechtsstaat, ook internationaal, het eerst onder druk te staan. Dan moeten oplossingen worden gekozen die de rechtsstaat zelf niet ondermijnen, benadrukt de NOvA. "Voorstellen die de toegang tot het recht voor bepaalde groepen willen beperken, doen zelf de rechtsstaat geweld aan."

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november aanstaande. In totaal zijn er dan 26 partijen verkiesbaar.

NOvA-rapport: 'De partijprogramma’s voor de verkiezingen 2023 rechtsstatelijk?' 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.