Nieuws

'Accountants moeten ontbreken continuïteitsparagraaf melden'

Accountants bij onderwijsinstellingen moeten er melding van maken als de continuïteitsparagraaf in een jaarverslag ontbreekt.

Dit stelt de Onderwijsinspectie, nadat onderzoek uitwees dat bij 20 procent van de onderwijsinstellingen de continuïteitsparagraaf ontbrak. De Onderwijsinspectie heeft voor het onderzoek alle jaarverslagen over 2013 onderzocht.

De continuïteitsparagraaf is sinds 2013 verplicht. In de continuïteitsparagraaf schenkt het bestuur aandacht aan de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de formatie en ten slotte de financiële positie.  

Een daling van het aantal studenten kan bijvoorbeeld veel gevolgen hebben voor huisvesting en bekostiging. Het is volgens de inspectie van belang dat het bestuur de direct betrokkenen goed informeert over dit soort ontwikkelingen en vooral over de maatregelen die getroffen worden om het proces in goede banen te leiden. De Onderwijsinspectie vindt de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag een belangrijk instrument bij het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Niet alle besturen die een continuïteitparagraaf opnemen, besteden ook aandacht aan de belangrijkste risico's; 40 procent van de besturen gaat niet in op deze risico's, het risicobeheer en de risicomaatregelen.

Verder onderzoek van 64 geselecteerde jaarverslagen liet zien dat de informatieve waarde van de continuïteitsparagraaf ook moet verbeteren. Het toelichten van risico's kan beter, evenals het uitwerken van de maatregelen die getroffen worden. Ook de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie en de toelichtingen moet volgens de inspectie nog verder groeien.

De inspectie heeft ook good practices aangetroffen. Bij deze jaarverslagen voldoen de onderdelen grotendeels aan de vereisten, worden relevante toelichtingen vermeld en tonen de onderdelen als geheel voldoende consistentie. Deze good practices staan met naam vermeld in de bijlage van het inspectierapport.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.