Nieuws

Eumedion: reguliere accountantscontrole op niet-financiële informatie nodig

Niet-financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen moet worden onderworpen aan de reguliere accountantscontrole van het bestuursverslag.

Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het conceptbesluit ter implementatie van de Europese richtlijn betreffende niet-financiële informatie.

Op grond van de richtlijn niet-financiële informatie moeten onder meer alle beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 2017 een niet-financiële verklaring publiceren. In deze verklaring moeten de ondernemingen onder meer uiteenzetten hoe zij omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden (waaronder diversiteit), eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Eumedion is voorstander van een dergelijke verplichting, maar vindt dat de wetgever beter moet waarborgen dat de niet-financiële informatie een getrouwe weergave van werkelijkheid biedt. Eumedion vindt het daarom wenselijk dat de informatie wordt getoetst door de externe accountant.

Eumedion schrijft verder dat zij het met het ministerie van Veiligheid en Justitie eens is dat de niet-financiële informatie in een apart (duurzaamheids)verslag mag worden opgenomen. Tegelijkertijd vindt Eumedion dat de hoofdpunten van de niet-financiële informatie in het ‘hoofddocument’ van het bestuursverslag moeten worden opgenomen.

» Eumedion-reactie op het conceptbesluit bekendmaking niet-financiële informatie
» Eumedion-reactie op het conceptbesluit bekendmaking diversiteitsbeleid

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.