Nieuws

Groeiend aantal mkb-kantoren implementeert maatregelen 'In het Publiek Belang'

Driekwart (76 procent) van de mkb-accountantskantoren met een controlevergunning (niet-oob) werkt inmiddels aan de implementatie van het verbeterplan 'In het Publiek Belang'. Dat is een stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal (63 procent), zo blijkt uit de NBA Monitor Publiek Belang.

De monitor over het afgelopen kwartaal wijst verder uit dat van de grote kantoren (met oob-vergunning) EY als eerste de verbetermaatregelen volledig heeft doorgevoerd.

De helft van de niet-oob kantoren ligt op schema met de gefaseerde implementatie van het mkb-verbeterplan In het Publiek Belang, het kan echt beter!. Deze kantoren begonnen hiermee in het tweede kwartaal van 2016 en zullen naar verwachting eind 2018 tot een afronding komen.

Extra ondersteuning niet-oob kantoren

In de toepassing van maatregelen en de juiste interpretatie ervan blijkt dat kantoren soms voor praktische vragen staan. De NBA organiseert daarom in het vierde kwartaal kennisbijeenkomsten over de invoering van verbetermaatregelen voor cultuur, vaktechniek, hrm en ‘bestuur’. De eerste twee bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

Ook de SRA ondersteunt kantoren met bijeenkomsten over praktijkgerichte implementatie, evenals de NOVAK die cursussen organiseert over de aanpassing van kantoorhandboeken en de praktische invoering van andere maatregelen. De ledenorganisaties bieden kantoren op deze manier gezamenlijke maatwerkondersteuning.

Grote kantoren en NBA

Gemiddeld genomen is 95 procent van alle maatregelen ingevoerd door  accountantskantoren die organisaties van openbaar belang (oob) controleren (peildatum 20 oktober 2016). De NBA heeft inmiddels 48 procent van de totale implementatie voltooid.

  Kantoor Op schema Totale traject
1 EY 100% 100%
2 Deloitte 100% 98%
3 KPMG 98% 98%
4 PwC 98% 98%
5 Grant Thornton 98% 98%
6 BDO 98% 94%
7 Accon AVM 91% 92%
8 Mazars 89% 88%
9 Baker Tilly Berk 83% 80%

De NBA Monitor Publiek Belang meet op basis van self-assessment in hoeverre kantoren op schema liggen met de deelmaatregelen en de volledige implementatie.

Over ‘In het Publiek Belang’

  • De voortgang van het verbeterplan is online te volgen via de NBA Monitor op https://toekomst.nba.nl/. Kantoren en NBA geven via self assessment aan of maatregelen zijn doorgevoerd. 
  • Voor de implementatie zijn verantwoordelijk: oob-kantoren (negen grote kantoren), niet-oob kantoren (324 kleinere kantoren) en de NBA. In september 2014 zijn de oob-kantoren en de NBA gestart. In 2016 startten de niet-oob kantoren onder de noemer ‘Het kan echt beter!’ met een aangepaste reeks maatregelen, volgens een eigen tijdspad.
  • Een regiegroep bewaakt de voortgang en leidt de implementatie vanuit de beroepsorganisatie - met vertegenwoordigers van het NBA-bestuur, de kantoren en de NBA-directie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.