Nieuws

'Arenagroep' biedt eerste blik op toekomstvisie accountancy

Een historisch perspectief, een schets van een toekomstige maatschappelijke omgeving en drie pijlers voor een accountantsberoep van de toekomst. Maar de kern blijft 'betrouwbaarheid toevoegen aan informatie'.

Drie leden uit de ‘arenagroep’ (Claudia Koppen, Wim Bartels en Pieter de Kok) gaven op de Accountantsdag een inkijkje in de totstandkoming van een toekomstvisie op het accountantsberoep. Op verzoek van het NBA-bestuur heeft een twintigkoppige denktank de afgelopen maanden een aanzet gemaakt voor een visie op de toekomst van het beroep. Zij deed dit op basis van een ‘transitie-agenda methode’, ontwikkeld door het begeleidende adviesbureau Drift, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Foto Pieter de Kok, Claudia Koppen, Wim Bartels en Rens de Jong

Tijdens vier bijeenkomsten is een aantal leidende principes vastgesteld waar het toekomstige beroep aan moet voldoen om aantrekkelijk en relevant te blijven. Die principes zijn breed geformuleerd, gezien de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen, maar ook om voor draagvlak te zorgen. Via ‘transitiepaden’ wordt in kaart gebracht wat we nú moeten doen om toekomstige ‘streefbeelden’ te realiseren.

Drift: visie is geen prognose

Begeleidend adviesbureau Drift benadrukt dat de geformuleerde visie geen prognose is. Het gaat eerder om het formuleren van een aantrekkelijk perspectief, dat we vervolgens in een dynamische omgeving moeten realiseren. Het kan altijd anders lopen dan voorzien; belangrijker dan de visie zelf is dan ook een attitude die open staat voor ontwikkeling en vernieuwing. “Hopelijk is de inhoud van dit document over enkele jaren achterhaald. Het accountantsvak zal zich immers nog verder ontwikkelen als dynamisch en aantrekkelijk beroep. De diepere herbezinning en de praktische innovaties die daarbij horen, zullen mogelijk leiden tot snellere en andere ontwikkelingen dan de oplossingsrichtingen en thema’s die hier worden aangegeven.”

Rapportage

Half november is een eerste rapportage van de arenagroep door het NBA-bestuur besproken. Het bestuur was enthousiast over de veelheid aan ideeën, maar heeft zich niet uitgesproken over de inhoud. Het rapport is work in progress en ligt nog bij de arenagroep zelf.

De rapportage verschijnt in januari, als beginpunt van een brede discussie binnen de beroepsgroep en beroepsorganisatie. Daarvoor is tijdens de Accountantsdag een oproep gedaan. De bedoeling is dat er in juni 2017 een uitgewerkte visie aan het NBA-bestuur wordt aangeboden. Het bestuur zal zich dan beraden op de consequenties daarvan voor doelstellingen en strategie van de beroepsorganisatie.

De arenagroep ziet dit eerste document daarom vooral als open uitnodiging aan het beroep om mee te denken over de toekomst. Ideeën, lopende innovaties en andere initiatieven zijn welkom om te helpen de “toekomst aan het heden te verbinden”.

Arenagroep

De denktank van twintig ‘koplopers en frisdenkers’, die zich tussen juni en oktober 2016 boog over de toekomst van het accountantsberoep bestond uit:

 • Wim Bartels, partner en Global Head of Sustainability Reporting en Assurance KPMG
 • Alex Brenninkmeijer, oud-Nationale ombudsman, lid Europese Rekenkamer en bijzonder hoogleraar staatsrecht Universiteit Utrecht
 • Arjan Brouwer, partner PwC, gespecialiseerd in IFRS, oud-lid van de werkgroep Toekomst Accountant
 • Antoinette Dijkhuizen, oprichtster/eigenaar 4you accountancy
 • Geert Dreschler, oprichter/partner MKB Accountants en initiatiefnemer ZZP-Next
 • Marc Eggermont, NBA-bestuurslid en zelfstandig adviseur Taille Humaine
 • Jim Emanuels, deeltijd hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in vraagstukken op het grensvlak van strategie en interne beheersing
 • Nic van der Ende, beleidsadviseur en coördinator accountancy De Nederlandsche Bank en bestuurslid Public Interest Oversight Board van IFAC
 • Eelco van der Enden, partner belastingadviespraktijk PwC en docent Nyenrode Business University
 • Kees Gielen, oud-cfo en coo FrieslandCampina, nu ceo Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (NBWM)
 • Carin Gorter, commissaris TVM en Basic Fit en lid NBA Commissie Governance, Risk en Compliance
 • Pieter de Kok, partner Coney en eerder aanjager van vernieuwingsbeweging Tuacc
 • Viviane Kooistra, partner PwC en gespecialiseerd in dienstverlening aan (internationale) bedrijven in de energiesector
 • Claudia Koppen, risk manager Famed en actief lid NBA Young Profs
 • Fou-Khan Tsang, bestuursvoorzitter Alfa Accountants & Adviseurs
 • Carel Verdiesen, zelfstandig gevestigd accountant, oud-vakdirecteur accountancy Flynth, lid NBA Signaleringsraad en vice-voorzitter Adviescollege voor Beroepsreglementering
 • Jeroen Volk, ceo Invoicesharing, onderneming op het gebied van digitaal factureren
 • Marijn van de Wal, finance manager iBood.com (Internet’s Best Online Offer Daily)
 • Peter Westdijk, senior finance & control manager, met een achtergrond in governance, risicomanagement, compliance en financial operations in diverse industrieën
 • Karin van Wijngaarden, partner Grant Thornton Accountants en Adviseurs BV en oud-bestuurslid NBA

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.