Nieuws

NBA verwelkomt voorstel herziening corporate governance code

De NBA verwelkomt de suggesties van de Monitoring Commissie Corporate Governance voor uitbreiding van de in control verklaring, aanscherping van het commissarissenverslag en de aandacht in de code voor cultuur en gedrag.

De commissie onder leiding van Jaap van Manen presenteerde op 11 februari een voorstel voor herziening van de corporate governance code. De commissie legt daarin de focus op lange termijn waardecreatie, met een strategisch perspectief van het bestuur op risico’s en kansen.

Ook een uitbreiding van de in control verklaring en een aanscherping van het commissarissenverslag zijn onderdeel van het voorstel tot herziening van de code.

In een eerste reactie verwelkomt de NBA deze beide suggesties. Ook onderschrijft de beroepsorganisatie de voorgestelde aandacht in de code voor cultuur en gedrag binnen de onderneming en voor de kwaliteit van de uitleg bij afwijking van de code. De NBA bereidt nog een formele reactie voor.

Op de door de Commissie afgewezen suggestie van minister Dijsselbloem van Financien om het publiceren van kwartaalrapportages te ontraden, gaat NBA in de voorlopige reactie nog niet in. De minister riep daartoe op om te stimuleren dat meer aandacht wordt gegeven aan lange termijn strategie.

Onderzoek boekjaar 2014

De governance commissie presenteerde tevens haar onderzoeksrapport naar de naleving van de code over het boekjaar 2014. Hieruit blijkt onder meer dat de interne auditfunctie bij veel ondernemingen nog ontbreekt. Dit rechtvaardigt de nadrukkelijke aandacht voor de interne auditfunctie in de herziening van de code.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.