Nieuws

Ook Deloitte-accountant zat fout bij Vestia

De accountant van Deloitte, die een goedkeurende accountantsverklaring afgaf bij de jaarrekening 2009 van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia, is in hoger beroep alsnog gewaarschuwd.

De klacht tegen de registeraccountant was in eerste instantie ongegrond verklaard. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven zegt in hoger beroep dat de controlewerkzaamheden tekortschoten en legt een waarschuwing op.

De klachten tegen de KPMG-accountant die de jaarrekening 2010 goedkeurde, zijn terecht deels gegrond verklaard, zo oordeelt het college in hoger beroep. De berisping is nu dus definitief.

In een reactie laat Vestia-bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos weten tevreden te zijn. "Niet alleen omdat deze uitspraken onze opvatting over de verantwoordelijkheid van de accountants bevestigt, maar ook omdat deze uitspraken goede aanknopingspunten bieden om KPMG en Deloitte aansprakelijk te houden voor de door Vestia geleden schade."

KPMG zegt in een reactie kennis te hebben genomen van de CBb-uitspraken over de voormalige KPMG-accountant. Het kantoor bestudeert op dit moment de motivering "in nader detail".

"Sinds 2010 hebben we vergaande en ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Onder andere in onze governance, het beloningsbeleid en de samenstelling van de partnergroep die tot belangrijke wijzigingen in cultuur en gedrag hebben geleid. Dit wordt gedreven door de focus op kwaliteit in de controle- en advieswerkzaamheden", aldus KPMG.

"Met deze veranderingen hebben we een belangrijke stap gezet die ons in staat moet stellen het vertrouwen van de samenleving te herstellen. We zijn er echter nog niet en blijven met prioriteit werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze werkzaamheden."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.