Nieuws

Instelling NBA Werkgroep Focus op Fraude

De nieuwe Werkgroep Focus op Fraude van de NBA is 17 maart gestart. De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. De werkgroep is ingesteld voor de implementatie van maatregel 4.4 uit het verbeterplan 'In het publiek belang'.

De maatregel is er op gericht dat de accountant de rol van poortwachter moet en kan spelen bij de aanpak en bestrijding van fraude.

Plan van aanpak

De NBA heeft de ambitie om in het najaar van 2016 een plan van aanpak fraude te presenteren. Hiermee wil de beroepsorganisatie de rol van accountants ten aanzien van fraude verhelderen en waar mogelijk verbeteren.

Uitgangspunt is voor de zomer een discussienota te publiceren waarmee de problematiek in kaart wordt gebracht. De werkgroep gaat in gesprek met vertegenwoordigers van het beroep en andere betrokken stakeholders. Op basis daarvan worden maatregelen voorgesteld.

Samenstelling werkgroep

Voorzitter van de Werkgroep Focus op Fraude is René Craemer (adviseur integriteitmanagement en fraudebestrijding, oud-hoofdofficier Functioneel Parket). Andere leden zijn:

  • Martine Koedijk (gemeenteaccountant Amsterdam)
  • Rob Fenne (managing director accounting Randstad)  
  • Valentijn Kerklaan (KPMG/voorzitter Expertgroep Fraude/Wwft).

De ondersteuning is in handen van het NBA-bureau.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.