Nieuws

Poll: helft accountants bespreekt fouten en incidenten

Ruim de helft van de stemmers op de laatste poll zegt dat in zijn of haar organisatie fouten, tekortkomingen en incidenten worden besproken met het doel er van te leren. Maar de andere helft van de stemmers ziet dat dus niet of in mindere mate.

“Ik zie in mijn organisatie dat fouten, tekortkomingen en incidenten worden besproken met het doel er van te leren.”

Deze stelling staat -in iets andere vorm- ook in de cultuurmeter: het instrument dat de NBA heeft laten ontwikkelen en dat de meting van de mindset en drivers bij accountantskantoren mogelijk maakt.

Van de 193 stemmers op de poll antwoordde 53 procent bevestigend, 28 procent zegt ‘nee’ en 19 procent zegt ‘misschien’ / weet niet.

Accountants meer gericht op voorkomen dan leren van fouten

Accountantskantoren leggen veel nadruk op het voorkomen van fouten, maar leren onvoldoende van de fouten die er gemaakt worden. Dat bleek in 2015 uit verkennend onderzoek van de Vrije Universiteit.

Het onderzoek toont aan dat het belang van openheid binnen accountantskantoren wordt onderkend, maar in de praktijk nog weinig wordt waargemaakt. Tijdens trainingen wordt vooral nadruk gelegd op het voorkomen van fouten en niet of slechts beperkt op het leren van fouten. Volgens de onderzoekers komt dat doordat gemaakte fouten niet altijd open met elkaar worden besproken en geanalyseerd. De uitkomst van deze poll lijkt dat beeld te bevestigen.

Lerend vermogen

In het kader van het rapport 'In het publiek belang' werken kantoren en de NBA aan het verbeteren van lerend vermogen van accountants: het ontwikkelen van kennis door te leren van fouten, tekortkomingen en incidenten. De poll sluit aan bij dit initiatief.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.